image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ЛЕЙКОЗУЗавідувач лабораторії:
ГОРБАТЕНКО Станіслав Кіндратович, кандидат ветеринарних наук
тел.: (057) 707-20-37
E-mail:ley-lab@vet.kharkov.ua

   Напрями наукових досліджень:
 - проведення моніторингу епізоотичного стану тваринництва України з лейкозу великої рогатої худоби в господарствах різного підпорядкування, аналіз ефективності профілактично-оздоровчих заходів;
 - розробка та удосконалення сучасних засобів діагностики лейкозу великої рогатої худоби на основі поглибленого вивчення біологічних властивостей збудника;


 - оздоровлення тваринництва колективних господарств від лейкозу великої рогатої худоби при забезпеченні мінімізації витрат від зниження продуктивності та чисельності поголів’я за рахунок поступової заміни інфікованих вірусом лейкозу корів вирощеними здоровими нетелями власного відтворення.

Референс-експертиза: лейкоз ВРХ (Bovine enzootic leucosis), епізоотологія, вірусологія.