image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ ШОВКІВНИЦТВА ТА ТЕХНІЧНОЇ ЕНТОМОЛОГІЇЗавідувач лабораторії:
БАБАЄВА Галина Іванівна, кандидат с.-г. наук,
тел.: (057) 748-35-70, тел./факс: (057) 748-68-74
E-mail: galinababaeva@yandex.ru

   Напрями наукових досліджень:
 - селекційна робота зі створення нових порід і гібридів шовковичного шовкопряда;
 – збереження колекції генетичних ресурсів шовкопряда, яка на теперішній час нараховує 122 породи шовкопряда різного географічного походження;
 – проведення систематизації колекційних порід шовкопряда на основі використання ДНК-технологій;
 – моніторинг епізоотичної ситуації основних інфекційних та інвазійних хвороб шовковичного шовкопряда, розробка сучасних методів їх діагностики;
 – розробка і впровадження комплексної системи профілактики та боротьби з моно- і асоційованими інфекціями та мікроспоридіозною інвазією у греновиробництві та на вигодівлях шовковичного та дубового шовкопрядів;


 – міжнародне співробітництво в сфері шовківництва;
 – розробка сучасних експрес-методів контролю якості культури шовковичного шовкопряда на всіх етапах його розвитку;
 – підтримання колекцій генетичних ресурсів шовковичного шовкопряда та генофонду шовковиці ННЦ «ІЕКВМ»;
 – проведення лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів на гренажних заводах і на вигодівлях шовкопряда у шовкогосподарствах України;
 – розробка науково-методичних і практичних рекомендацій щодо проведення держконтролю грени та досліджень патматеріалу шовкопряда з метою діагностики хвороб.

 – селекція нових високоврожайних плодових, кормових і декоративних сортів шовковиці;
 – збереження генофонду шовковиці України;
 – застосування експрес-методів оцінки якості насіння і прищеплювального матеріалу;


 – вивчення генетичних механізмів реакції організмів на електромагнітне опромінення;
 – проведення обстежень кормових і плодових насаджень шовковиці та їх фітосанітарна оцінка;
 – розробка систем формування, вирощування, розмноження шовковиці та плодових культур.


СКАЧАТИ БУКЛЕТ:

Шовківництво