image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА БРУЦЕЛЬОЗУЗавідувач відділу:
ЗАВГОРОДНІЙ Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН України
тел.: (057) 707-20-39, (057) 707-20-40

ЛАБОРАТОРІЯ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУЗавідувач лабораторії:
БІЛУШКО Віктор Валерійович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник
тел.: (057) 707-20-39
bw.pochta@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

Лабораторія акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 щодо визначення наявності та видової належності культур мікобактерій; виявлення збудника паратуберкульозу; детекції антитіл до збудника паратуберкульозу; проведення симультанної алергічної проби при діагностиці туберкульозу великої рогатої худоби; визначення бактерицидної дії дезінфектантів шляхом безпосереднього контакту з M. fortuitum та M. bovis із застосуванням тест-об’єктів та проведенням біопроби.Референс-експертиза: туберкульоз ВРХ, туберкульоз свиней та туберкульоз птиці, паратуберкульоз (епізоотологія, діагностика, профілактика).

На базі лабораторії функціонує Науково-виробничий центр з профілактики та боротьби з туберкульозом

Практичні послуги:

НАЙВАЖЛИВІШІ ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕНІ В ПРАКТИКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ:

На договірній основі лабораторія надає підприємствам комплексну науково-консультативну допомогу з визначення епізоотичної ситуації щодо туберкульозу ВРХ; з’ясування причин виникнення неспецифічних реакцій на туберкулін; встановлення видової належності культур мікобактерій, які персистують або циркулюють у господарствах України серед поголів’я тварин; консультативні послуги щодо розроблення планів заходів з профілактики та оздоровлення господарств від туберкульозної інфекції; виготовлення дезпрепаратів для проведення різних видів дезінфекції, комплексна діагностика туберкульозу тварин і птиці, паратуберкульозу; виготовлення живильного середовища для культивування мікобактерій.