image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА БРУЦЕЛЬОЗУ
Завідувач відділу:
ЗАВГОРОДНІЙ Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН України
тел.: (057) 707-20-39, (057) 707-20-40

ЛАБОРАТОРІЯ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
В.о. завідувача лабораторії:
БІЛУШКО Віктор Валерійович, кандидат ветеринарних наук,
тел.: (057) 707-20-39

   Напрями наукових досліджень:
   – вивчення особливостей епізоотичного та інфекційного процесів при туберкульозі ВРХ, свиней та птиці
   - вивчення генетичної мінливості, філогенетичних та еволюційних характеристик мікобактерій різних видів
   - ізолювання збудників туберкульозу М. bovis і М. avium та атипових мікобактерій, селекція протеїногенних штамів придатних для виробництва туберкуліну
   - дослідження біологічних властивостей L- форм мікобактерій
   - розробка систем ліквідації та профілактики туберкульозу сільськогосподарських тварин і птиці в умовах господарств різних форм власності, що включає удосконалені методи та засоби діагностики, профілактики та застосування високоефективних дезінфектантів
   - удосконалення існуючих та розробка нових методів ідентифікації культур мікобактерій сухих поживних середовищ для культивування та прискореного виділення мікобактерій із патологічного матеріалу


   – розробка синтетичних поживних середовищ і способів культивування мікобактерій, у тому числі М. paratuberculosis
   – розробка режимів пастеризації для знешкодження збудників туберкульозу в молоці
   – розробка методів диференціації реакцій на туберкулін у хворих на туберкульоз тварин і сенсибілізованих атиповими мікобактеріями
   – застосування на практиці системи засобів профілактики та оздоровлення тваринництва України від туберкульозу.

Референс-експертиза: туберкульоз ВРХ, туберкульоз свиней та туберкульоз птиці, паратуберкульоз (епізоотологія, діагностика, профілактика).
На базі відділу функціонує науково-виробничий центр з профілактики та боротьби з туберкульозом.

ЛАБОРАТОРІЯ З ВИВЧЕННЯ БРУЦЕЛЬОЗУЗавідувач лабораторії:
ОБУХОВСЬКА Ольга Валеріївна, кандидат ветеринарних наук,
тел.: (057) 707-20-11

   Напрями наукових досліджень:
   – вивчення тенденції мінливості та стабільності виробничих штамів збудників інфекційних хвороб, а також епізоотичних і вакцинних штамів бруцел, інфекційного епідидиміту баранів, кампілобактерій, ієрсиній, що зберігаються в колекції бактеріальних культур


   – епізоотологічний моніторинг благополуччя тваринництва щодо бруцельозу сільськогосподарських і свійських тварин, хламідіозу тварин, зокрема хламідійного аборту овець та інфекційного епідидиміту баранів
   – удосконалення системи і засобів профілактики, діагностики хламідіозу тварин


   – розробка і стандартизація діагностичних та профілактичних препаратів, удосконалення системи застосування засобів діагностики та профілактики інфекційних хвороб: бруцельозу, інфекційного епідидиміту баранів, кампілобактеріозу, ієрсиніозу
   – підтримка колекції епізоотичних штамів хламідій
Області експертизи: епізоотологія, мікробіологія (бруцельоз, Brucella ovis інфекція, ієрсиніоз, кампілобактеріоз, хламідіоз).

   – виготовлення відварів, екстрактів та ферментативних гідролізатів м’язів великої рогатої худоби для виробництва поживних середовищ


   – виготовлення нативних бактеріологічних поживних середовищ, диференційних та селективних для ентеробактерій, анаеробів, бруцел, лістерій, мікобактерій, фітобактерій, лакто- та біфідобактерій патогенних грибів

ЛАБОРАТОРІЯ ВИВЧЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ
РОГАТОЇ ХУДОБИЗавідувач лабораторії:
ГАДЗЕВИЧ Дмитро Вікторович, кандидат ветеринарних наук,
тел.: (057) 707-20-06

   Напрями наукових досліджень:
   – вивчення антигенної спорідненості, мінливості та патогенності збудників шлунково-кишкових і респіраторних захворювань молодняка тварин;
   - розробка засобів діагностики, профілактики та лікування інфекційних хвороб сільськогосподарських і дрібних свійських тварин, птиці та риб на основі новітніх біотехнологій;
   - вивчення етіології інфекційних захворювань молодняка сільськогосподарських тварин;
   - розробка і впровадження лікувально-профілактичних заходів та комплексної системи діагностики інфекційних хвороб молодняка тварин;


   - розробка засобів специфічної профілактики бактеріальних хвороб на основі факторів патогенності збудників захворювань.

Області експертизи: епізоотологія, мікробіологія (колібактеріоз, сальмонельоз, пастерельоз, набрякова хвороба тварин).