image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА БРУЦЕЛЬОЗУЗавідувач відділу:
ЗАВГОРОДНІЙ Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН України
тел.: (057) 707-20-39, (057) 707-20-40

ЛАБОРАТОРІЯ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУВ.о. завідувача лабораторії:
БІЛУШКО Віктор Валерійович, кандидат ветеринарних наук,
тел.: (057) 707-20-39
bw.pochta@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

Лабораторія акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 щодо визначення наявності та видової належності культур мікобактерій; виявлення збудника паратуберкульозу; детекції антитіл до збудника паратуберкульозу; проведення симультанної алергічної проби при діагностиці туберкульозу великої рогатої худоби; визначення бактерицидної дії дезінфектантів шляхом безпосереднього контакту з M. fortuitum та M. bovis із застосуванням тест-об’єктів та проведенням біопроби.Референс-експертиза: туберкульоз ВРХ, туберкульоз свиней та туберкульоз птиці, паратуберкульоз (епізоотологія, діагностика, профілактика).

На базі лабораторії функціонує Науково-виробничий центр з профілактики та боротьби з туберкульозом

Практичні послуги:

НАЙВАЖЛИВІШІ ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕНІ В ПРАКТИКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ:

Вартість послуг, які надає лабораторія вивчення туберкульозу ННЦ «ІЕКВМ»

Вид послуг Обсяг досліджень Вартість, грн
1 Алергічні дослідження великої рогатої худоби (ВРХ) на туберкульоз із застосуванням внутрішньо шкірної туберкулінової проби 1000 голів 5800
2 Алергічні дослідження ВРХ на туберкульоз із застосуванням симультанної алергічної проби 1000 голів 8000
3 Культуральні дослідження біоматеріалу на туберкульоз 1 проба 1200
4 Біопроба на лабораторних тваринах 1 проба 1200
5 Визначення видової належності культур мікобактерій 1 культура 1500
6 Визначення туберкулоцидних властивостей дезінфектантів 1 препарат 40000
7 Визначення якості дезінфекції при туберкульозі 1 проба 600
8 Дослідження біоматеріалу на наявність L-форм мікобактерій 1 проба 800
9 Дослідження проб з об’єктів зовнішнього середовища (почва, гній, корми, вода) на наявність мікобактерій 1 проба 1300
10 Дослідження птиці на туберкульоз алергічним методом 100 голів 900
11 Дослідження птиці на туберкульоз серологічним методом із застосуванням ККРА 100 голів 3000
12 Дослідження свиней на туберкульоз алергічним методом 100 голів 1500
13 Дослідження ВРХ на паратуберкульоз алергічним методом 100 голів 1250
14 Бактеріологічні дослідження біоматеріалу на паратуберкульоз 1 проба 1500

На договірній основі лабораторія надає підприємствам комплексну науково-консультативну допомогу з визначення епізоотичної ситуації щодо туберкульозу ВРХ; з’ясування причин виникнення неспецифічних реакцій на туберкулін; встановлення видової належності культур мікобактерій, які персистують або циркулюють у господарствах України серед поголів’я тварин; консультативні послуги щодо розроблення планів заходів з профілактики та оздоровлення господарств від туберкульозної інфекції; виготовлення дезпрепаратів для проведення різних видів дезінфекції, комплексна діагностика туберкульозу тварин і птиці, паратуберкульозу; виготовлення живильного середовища для культивування мікобактерій.