image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

12 листопада 2021 р. відбулось підписання договору про науково-дослідне співробітництво між Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України та Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України

Документ підписали директор ННЦ «ІЕКВМ», доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Борис Тимофійович Стегній та Генеральний директор ННЦ «ХФТІ», доктор фізико-математичних наук,  професор, академік НАН України Микола Федорович Шульга.

Угода передбачає проведення спільних:

— наукових досліджень з вивчення фізіолого-біохімічних механізмів дії фізичних факторів і явищ на організм сільськогосподарських тварин та птиці, біоцидної дії плазмохімічних та електрофізичних методів щодо біотичних контамінантів та очищення від хімічних забруднювачів об’єктів тваринницьких комплексів для створення новітніх способів (методик) лікування тварин, покращення якості і безпечності сільськогосподарської продукції,

— патентно-ліцензійних робіт;

— наукових семінарів і конференцій.

Важливими напрямами співробітництва стане пошук джерел фінансування (наукових та науково-технічних грантів (у тому числі закордонних), інвесторів тощо) для проведення спільних госпдоговірних робіт, а також обмін науково-технічною інформацією.