image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ННЦ «ІЕКВМ» НА СУЧАСНОМУ РІВНІ ВИКОНУЄ ПОВНИЙ СПЕКТР ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОПОНУЄ ВИРОБНИЦТВУ КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ, КОНСАЛТИНГОВІ ТА ДОРАДЧІ ПОСЛУГИ ЩОДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАЛЕЖНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СУПРОВІД ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА


Атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005)

image description


Випробувальний центр (ВЦ) Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» акредитований відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Національним агентством з акредитації України (Атестат про акредитацію №2Н1327 від 14.08.2017 р.).ННЦ «ІЕКВМ» на сучасному рівні виконує повний спектр діагностичних досліджень (СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ № 45-436/2013 ВІД 10.12.2013 р.) та пропонує виробництву комплексні системи ветеринарно-санітарних заходів та дорадчі послуги щодо діагностики, лікування та профілактики: ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПТИЦІ:
 – вірусних (високопатогенний грип птиці, хвороба Гамборо, ньюкаслська хвороба, синдром зниження несучості 76, інфекційний ларинготрахеїт, інфекційний бронхіт, хвороба Марека та ін.);
 – бактеріальних (сальмонельоз, у тому числі, ешерихіоз, пастерельоз, стафілококоз, стрептококоз та ін.);
 – мікоплазма асоційованих інфекцій.

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН:
 – вірусних (лейкоз, інфекційний ринотрахеїт, вірусна діарея, парагрип 3, синцитіальна інфекція, рота- і коронавірусні інфекції великої рогатої худоби, хвороба Ауєскі, африканська та класична чума свиней, цирко- та парвовірусна інфекції, репродуктивно-респіраторний синдром свиней, блютанг, коронавірусна інфекція свиней та ін.);
 – бактеріальних (туберкульоз, бруцельоз, кампілобактеріоз, лістеріоз, ієрсиніоз, епідидиміт, бешиха, колібактеріоз, сальмонельоз, пастерельоз, стрептококоз, стафілококоз та ін.), у тому числі хламідіозу, мікоплазма асоційованих інфекцій.

ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ПТИЦІ:
 – гельмінтозів (ехінококоз, фасціольоз, парамфістоматоз, стронгілятози шлункового тракту, сетаріоз, аскаріоз, езофагостомоз, трихуроз, простогонімоз, гіменолепідоз, гетеракідоз та аскарідіоз курей та ін.);
 – арахноентомозів (саркоптоз, демодекоз, псороптоз, гіподермоз, гематопіноз, естроз, вольфартіоз та ін.);
 – протозоозів (еймеріози, токсоплазмоз, неоспороз, криптоспородіоз, ізоспороз).

ІНФЕКЦІЙНИХ ТА ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ БДЖІЛ:
 - американський та європейський гнилець, парагнилець, гострий та хронічний вірусний параліч, мішечкуватий розплід, аскосфероз, аспергільоз, ноземоз, амебіоз, варооз, акарапідоз.

ІНФЕКЦІЙНИХ ТА ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ РИБ:
 - весняна віремія коропа, аеромоноз, псевдомоноз, кавіоз, ботріоцефальоз, гіродактильоз, опісторхоз, псевдамфістомоз.

ІНФЕКЦІЙНИХ ТА ІНВАЗІЙНИХ ХВОРОБ ДРІБНИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН
(парвовірусна інфекція собак, чума м’ясоїдних, арахноентомози, нематодози).

БЕЗПЛІДДЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН;
ТОКСИКОЗІВ, ПОРУШЕННЯ ІМУНІТЕТУ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН.

   Наукові підрозділи ННЦ «ІЕКВМ» проводять дослідження щодо визначення:
 – стерильності первинних та перещеплюваних культур клітин, сироватки крові ВРХ, поживних середовищ, еталонних та виробничих штамів вірусів та ін.;
 – інфекційної активності і патогенності еталонних та виробничих штамів;
 – широкого спектру біохімічних показників крові сільськогосподарських тварин та птиці, біоматеріалу, а також продуктів рослинного та тваринного походження;
 – вмісту пестицидів, мікотоксинів та інших токсичних речовин у продуктах рослинного та тваринного походження, різноманітних середовищах та ін.;
 – показників якості і вмісту різних речовин у продуктах бджільництва (мед, прополіс, квитковий пилок, віск та ін.);
 – чутливості мікрофлори до антибактеріальних препаратів;
 – патологічних змін у тканинах та органах, стану імунокомпетентних клітин та органів;
 – показників якості лікувальних, діагностичних і профілактичних ветеринарних препаратів згідно до вимог ТУ У та ДСТУ.


Препарати, розроблені у ННЦ «ІЕКВМ» виробляються та реалізуються ТОВ «НДП «Ветеринарна медицина»

Директор – Вовк Сергій Іванович, канд. ветеринарних наук

(Ліцензія: Серія АВ №378706 Тел.: (057) 707-20-05; Факс: (057) 704-12-87 E-mail:ukrvetmed@gmail.com)


ПРОПОНУЄМО
до впровадження завершені інноваційні розробки Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» з подальшим науковим супроводом:

Діагностичні препарати:
1) Набір компонентів сухих для серодіагностики лейкозу ВРХ в РІД;
2) Набір компонентів рідких стабілізованих для серодіагностики лейкозу ВРХ в РІД;
3) Набір позитивної бруцельозної i негативної контрольних сироваток для РБП, РА, РЗК (РТЗК);
4) Позитивний референс‑стандарт анти‑Brucella abortus для серологічної діагностики бруцельозу;
5) Комплімент сухий морської свинки для РЗК (РТЗК);
6) Сироватка кроля гемолітична (гемолізин) для реакції зв’язування комплементу (РЗК);
7) Набір компонентів для серодiагностики iнфекційного епідидиміту баранів в РІД;
8) Набір компонентів для серодiагностики інфекційного епідидиміту баранів в РТЗК;
9) Набір для серологічної диференціації культур бруцел;
10) Набір для серологічної діагностики ієрсиніозу тварин;
11) Сухе живильне середовище для культивування мікобактерій;
12) Туберкулін очищений (ППД) для ссавців;
13) Туберкулін очищений (ППД) для птиці;
14) Алерген сухий очищений із атипових мікобактерій (ААМ);
15) Лістеріозний антиген ІЕКВМ для реакції зв’язування компліменту (РЗК);
16) Лістеріозна сироватка ІЕКВМ для реакції зв’язування компліменту (РЗК);
17) Еритроцитарні антигени для діагностики вірусних хвороб птиці (інфекційного ларинготрахеїту, інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо), реовірусної інфекції, аденовірусної (першого серотипу) інфекції, хвороби Марека, інфекційного бронхіту, синдрому зниження несучості 76, інфекційної анемії, енцефаломієліту, віспи, вірусного гепатиту каченят, вірусного ентериту гусей);
18) Набір еритроцитарного антигену і сироваток для діагностики інфекційного ринотрахеїту в РНГА;
19) Набір для діагностики інфекційного ринотрахеїту–пустульозного вульвовагініту (баланопоститу) ВРХ в реакції імунофлуоресценції (РІФ);
20) Набір для діагностики вірусної діареї–хвороби слизових ВРХ в РІФ;
21) Набір для діагностики парагрипу ВРХ в РЗГА;
22) Набір діагностикумів «Рокотест-РЗГА» (ротавірусна і коронавірусна інфекції);
23)Набір для діагностики ІРТ в реакції нейтралізації;
24) Сироватка крові великої рогатої худоби нативна без консервантів;
25) Середовище 199 культуральне поживне;
26) Середовище ІГЛА модифіковане поживне (ДМЕМ);
27) Розчин трипсину;
28) Середовище ГЛА для клітинних та тканинних культур;
29) Розчин Версена для культур клітин;
30) Тест-система для виявлення антитіл до вірусу грипу А імуноферментним методом «АвіФлуТест — ІФА»;
31)«Тест-система для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н1-Н14 в реакції затримки гемаглютинації (РЗГА)»;
32) «Тест-система для виявлення РНК вірусу ньюкаслської хвороби «Poul RNA test-NDV»;
33) «Тест-система для виявлення ДНК вірусу ІРТ ВРХ «Bovi DNA test IRT»;
34) «Тест-система для детекції провірусної ДНК вірусу лейкозу великої рогатої худоби методом ПЦР «BLV-PROVIRUS DNA-ТЕСТ»;
35) «Тест-система для виявлення РНК вірусу високопатогенного грипу птиці субтипу H5N1 методом ПЛР;
36) «Тест-система для виявлення РНК вірусу діареї ВРХ «Bovi RNA test BVDV»;
37) Набір компонентів для визначення антитіл до вірусу інфекційної бурсальної хвороби ІФА;
38) Набір компонентів для визначення антитіл до вірусу хвороби Ньюкасла ІФА;
39) Набір компонентів для визначення антитіл до вірусу інфекційного бронхіту курей ІФА.
40) Діагностичний тест-набір «РепроСуіСкрін – ІЕКВМ» для серомоніторингу хвороб Ауєскі та Тешена, емерджентних форм ЦВС та РРС у реакції пасивної гемаглютинації.

Профілактичні та лікувальні засоби:
а) Біологічні препарати:
1) «АвіФлуВак-ІЕКВМ» – вакцина інактивована емульсована проти високопатогенного грипу птиці;
2) Вакцина бівалентна культуральна проти хвороби Марека;
3) Вірус-вакцина-2 проти інфекційної бурсальної хвороби птиці (хвороби Гамборо) зі штаму УМ-93;
4) «АвіВак-ІЕКВМ – вакцина інактивована емульсована для специфічної профілактики ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей та інфекційної бурсальної хвороби»;
5) «АвіВак-ІЕКВМ-2 – вакцина інактивована емульсована для специфічної профілактики ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей, інфекційної бурсальної хвороби та синдрому зниження несучості»;
6) Вакцина інактивована проти рота- і коронавірусної інфекцій та колібактеріозу великої рогатої худоби;
7) Вакцина інактивована проти ротавірусної і коронавірусної інфекцій великої рогатої худоби «РОКОГЕН»;
8) Вакцина інактивована концентрована проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби;
9) Вакцина інактивована проти вірусної діареї великої рогатої худоби;
10) Вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби «РИПАВАК-3»;
11) Вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3, вірусної діареї та пастерельозу великої рогатої худоби;
12) Вакцина інактивована проти стрептококових та стафілококових інфекцій тварин (Вакцина ССІТ);
13) Вакцина інактивована субодинична проти сальмонельозу та ешерихіозу тварин;
14) Сироватка антитоксична та антиадгезивна проти сальмонельозу та ешерихіозу тварин;
15) Бівакцина інактивована емульсована проти хламідійної та бруцелаовісної інфекції;
16) Вакцина інактивована емульсована проти інфекційного епідидиміту баранів;
17) Вакцина рідка культуральна інактивована ІЕКВМ проти хвороби Ауєскі у свиней, овець і хутрових звірів;
18) Вакцина інактивована субодинична проти коліентероксимії (набрякової хвороби) поросят;
19) Вакцина інактивована «РепроСуіВак» проти РРСС та ЦВС-2;
20) Вакцина інактивована проти актинобацилярної плевропневмонії, пастерельозу та парвовірусної інфекції свиней;
21) Вакцина інактивована адсорбована культуральна проти цирко - та парвовірусних інфекцій свиней з місцевих штамів;
22) Вакцина інактивована адсорбована тканинна проти цирко - та парвовірусних інфекцій свиней з місцевих штамів.

б) Засоби проти хвороб бджіл:
1) Апісан, Вароацид, Тактаміт – препарати для діагностики та контролю екстенсивності інвазії вароозу;
2) Апітонус – препарат для стимуляції розвитку сімей бджіл, поновлення поживних речовин, втрачених бджолами внаслідок паразитування кліща Вароа, підвищення неспецифічної резистентності організму бджіл до хвороб;
3) Ізатизон – комплексний противірусний препарат, який має широкий спектр дії, забезпечує високий лікувально-профілактичний протизапальний ефект, підвищує резистентність організму бджіл;
4) Гуанідез – дезінфікуючий засіб на основі діючої речовини полігексаметиленгуанідін;
5) Оксалавр – препарат контролю чисельності кліщів Вароа на основі щавлевої кислоти;
6) Варсид – препарат контролю чисельності кліщів Вароа на основі мурашиної кислоти;
7) Биларв – препарат на основі інактивованих збудників гнильців Paenibacillus larvae subsp. larvae та Melisoccocus pluton для профілактики і лікування розплоду бджіл, ураженого гнильцями;
8) Билакт – препарат на основі представників корисної мікрофлори (лакто– та біфідобактерій, виділених із кишечнику бджіл).

в) Препарати для боротьби з ектопаразитами, антгельмінтики:
1) Ектоцид-плюс – препарат для боротьби з ектопаразитами;
2) Мускоцид – принада для боротьбм з мухами;
3) Вормкокцид – препарат проти кокцидіозу тварин;
4) Вермаль – антгельмінтний препарат широкого спектру дії;
5) Толкокцид – препарат проти кокцидіозу кролів і птиці;
6) Акариноцид-Зеон – засіб від червоного курячого кліща.

г) Інші препарати:
1) Дезінфікуючий препарат «ДЗПТ-2»;
2) Пробіотик «Болмол»;
3) Cавейодим (Синтайод);
4) Комплексний металоглобулін (КМГ);
5) Комплексний пробіотично-нанометалоглобуліновий препарат;
6) «Утеротонік-ІЕКВМ»;
7) Лікувально-профілактичний ветеринарний препарат «РепроСуіСан – ІЕКВМ» для оздоровлення свиногосподарств, ендемічних щодо РРС і ЦВС;
8) Противірусний препарат «СуіВіроСан» для оздоровлення свиней від вірусоносійства збудників економічно небезпечних інфекцій.