image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇЗавідувач лабораторії:
СТЕГНІЙ Марина Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент,
тел. (057) 707-20-38, (057) 707-20-46
admin@vet.kharkov.ua;
stegniy@vet.kharkov.ua
marina.stegniy@gmail.com

   Напрями наукових досліджень:
–  Розробка кріотехнологій довготривалого зберігання клітинних культур тваринного походження та культур мікроорганізмів;
–  Поповнення кріобанку клітинних культур та культур мікроорганізмів, які використовуються в біотехнології виробництва імунобіологічних препаратів;
–  Створення Національної колекції клітинних культур тваринного походження та Національної колекції культур мікроорганізмів;


–  Контроль якості клітин, що підтримуються і використовуються в експериментальній та діагностичній роботі, виробництві біопрепаратів;
–  Розробка оптимальних систем консервування клітинних культур і вірусів з використанням сучасних методів молекулярної біології та кріобіології;


–  Дослідження впливу низьких та наднизьких температур на ультраструктуру, життєздатність та антигенні властивості вірусів тварин;
–  Вивчення біології, морфологічних та генетичних характеристик клітинних культур.

   Області експертизи: біотехнологія, цитологія, вірусологія
   У Колекції клітинних культур, яка існує на базі лабораторії біотехнології ННЦ «ІЕКВМ», знаходяться майже 40 перещеплюваних ліній клітин тваринного походження (великої рогатої худоби, овець, свиней та ін.)
   Лабораторія надає науково-консультативні та дорадчи послуги щодо вирощування та культивування первиннотрипсинізованих і перещеплюваних культур клітин.
   Лабораторія пропонує послуги щодо надання цих ліній для дослідницьких та виробничих потреб. Видача культур клітин зацікавленим особам та організаціям для дослідницьких, виробничих цілей та для навчання здійснюється згідно державного законодавства та міжнародних правил.
   Також пропонуються послуги з доклінічних випробувань фармацевтичних препаратів щодо їх цитотоксичних властивостей in vitro.


ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ СЕКТОРЗавідувач сектору:
КОШЕЛЄВ Василь Вікторович
тел. (057) 707-20-33

   Напрями наукових досліджень:
 – розробка та удосконалення засобів серологічної діагностики лейкозу великої рогатої худоби;


 – розробка біопрепаратів на основі стовбурових клітин для корекції системи імуногемопоезу тварин;


 – виготовлення сухих і стабілізованих рідких антигенів для діагностики лейкозу;


 – виготовлення поживних середовищ і сироватки крові для культивування первинних і перещеплюваних клітин.

Області експертизи: вірусологія, біотехнологія.