image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ ТА ІМУНОХІМІЇЗавідувач лабораторії:
КОВАЛЕНКО Лариса Володимирівна, кандидат біологічних наук,
тел. (057) 707-20-27, (057) 707-20-34
admin@vet.kharkov.ua

   Напрями наукових досліджень:
   – вивчення механізмів і факторів формування специфічної і неспецифічної резистентності організму тварин при дії на нього патогенних факторів та застосуванні засобів імунопрофілактики;
   – оцінка ступеня біологічного впливу та визначення нешкідливості засобів специфічної профілактики та лікувальних препаратів на підставі вивчення динаміки біохімічних процесів, у тому числі стану оксидантно-антиоксидантної системи, в організмі тварин;
   – розробка засобів та заходів лікування та профілактики порушень обміну речовин та неспецифічної резистентності тварин і птиці, розробка технологій виготовлення препаратів для підвищення загальної резистентності тварин на основі  комплексних імуноглобулінових сполук.
   – дослідження фізіолого-біохімічних реакцій клітин мікроорганізмів за умов їх тривалого зберігання, ефектів захисних середовищ і технологічного стресу, їх взаємозв’язку з вірулентністю мікроорганізмів з метою розробки нових імунобіологічних препаратів;


   – вивчення закономірностей розвитку постінфекційного та поствакцинального імунітету на основі імуноферментного аналізу з урахуванням особливостей збудників хвороб тварин;
   – розробка технологій виготовлення та отримання компонентів засобів імунодіагностики вірусних та бактеріальних хвороб тварин та птиці на основі імуноферментного аналізу .