image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Підписання Меморандумів про співпрацю з Держпродспоживслужбою України

22 листопада 2021 року пройшла зустріч керівників науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук і закладів вищої освіти ветеринарного профілю з Головою Держпродспоживслужби України Владиславою Магалецькою. У заході також взяв участь керівник проекту ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні» Боріс Антунович. НААН представляли директор ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» академік НААН Борис Стегній та директор Інституту ветеринарної медицини НААН Сергій Ничик.

У вступному слові Владислава Магалецька наголосила на необхідності широкого залучення незалежних експертів-науковців України до оцінки ризиків у сфері безпечності продуктів та оцінки здоров’я продуктивних тварин. Нагальною залишається потреба у гармонізації стандартів України до європейських вимог, що сприятиме підвищенню експортного потенціалу тваринницької галузі нашої держави. Для цього планується активізувати співпрацю з профільними науковими установами, ширше використовувати сучасні вітчизняні інноваційні наукові розробки.

Академік НААН Борис Стегній у своєму виступі передав вітання Президента НААН академіка Ярослава Гадзала учасникам зустрічі, відзначив важливість постійної взаємодії та співробітництва науковців галузі ветеринарної медицини з Держпродспоживслужбою, зокрема щодо підтримки участі наукових проектів у конкурсах Національного фонду досліджень та Міністерства освіти і науки України. Також він виступив з пропозицією щодо створення в Україні національних профільних референс-лабораторій в наукових установах ветеринарного профілю НААН, які мали б перспективу трансформації в референс-лабораторії ЄС, ФАО та Всесвітньої організації з охорони здоров’я тварин.

Вагомим підґрунтям для початку такої діяльності стало підписання Меморандумів про співпрацю Держпродспоживслужби з такими установами НААН як Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» та Інститут ветеринарної медицини НААН, а також низкою провідних закладів вищої освіти, зокрема Національним університетом біоресурсів і природокористування України; Одеським та Сумським державними аграрними університетами; Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Меморандум передбачає створення мережі наукових установ та залучення кращих наукових експертів для проведення незалежної та об’єктивної оцінки ризиків у сфері безпечності харчових продуктів. Це буде сприяти міжнародному визнанню рішень та розширенню нових ринків для аграрної продукції України.

Необхідно зазначити, що Меморандуми з науковими установами були розроблені за участю експертів Проєкту ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні» (EU4SaferFood).