image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВЗавідувач відділу:
ГЕРІЛОВИЧ Антон Павлович, доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН України
тел. (057) 707-20-30
E-mail:antger@vet.kharkov.ua

У складі відділу працює 10 співробітників, у тому числі 1 доктор ветеринарних наук, 1 доктор біологічних наук, 4 наукових співробітника.


ЛАБОРАТОРІЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДІАГНОСТИКИЗавідувач лабораторії:
РУДОВА Наталія Генадіївна, кандидат ветеринарних наук
тел. (057) 707-20-31
E-mail:rudovanatawa@ukr.net

Лабораторія функціонує з 2001 року, як сектор молекулярної діагностики. У 2003 році підрозділ реформовано в лабораторію молекулярної діагностики, 2009 – лабораторію молекулярної епізоотології та діагностики.Провідний науковий співробітник лабораторії:
ЛИМАНСЬКА Ольга Юріївна доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
тел. (057) 707-20-31
E-mail:liman@vet.kharkov.ua

Персональна сторiнка

Напрями наукових досліджень:

Області експертизи: молекулярна епізоотологія, молекулярна діагностика вірусних та бактерійних інфекцій тварин, біотехнології рекомбінантних ДНК.


ЛАБОРАТОРІЯ ГЕНЕТИКИ МІКРООРГАНІЗМІВЗавідувач лабораторії:
Ареф′єв Василь Львович, кандидат ветеринарних наук
тел. (057) 707-20-31
E-mail:vasilii.arefev@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

Виявлення, типування збудників бактеріальних інфекції за допомогою молекулярно-генетичних методів. Вивчення генетичних основ резистентності мікроорганізмів до антибактеріальних засобів.

Також, відділ молекулярної епізоотології, діагностики та контролю якості генетичних ресурсів проводить:

Області експертизи: мікробіологія, вірусологія, біотехнологія, відтворення тварин.