image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ТА ДІАГНОСТИКИЗавідувач відділу:
БОЛОТІН Віталій Ігорович, кандидат ветеринарних наук
тел. (057) 707-20-30

ЛАБОРАТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ХЛАМІДІОЗІВ ТВАРИН ТА ЯКОСТІ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВЗавідувач лабораторії:
ГЕРІЛОВИЧ Антон Павлович доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН України, старший науковий співробітник
тел: (057) 707-20-31,
e-mail:antger@vet.kharkov.ua

   Напрями наукових досліджень:
   – епізоотологічний моніторинг генітальних патологій тварин вірус-бактерійної етіології та розробка системи їх діагностики та профілактики;
   – науково-методичний супровід роботи племпідприємств, елеверів та пунктів штучного осіменіння з забезпечення ветеринарного благополуччя поголів'я великої рогатої худоби;


   – удосконалення існуючих і розробка нових, більш ефективних, засобів асептики та антисептики технологічних процесів одержання, кріоконсервування сперми та штучного осіменіння ВРХ;
   – проведення санітарного і біологічного контролю генетичних ресурсів (замороженої сперми та ембріонів), які використовують для відтворення тварин;


   – вивчення та розробка методів діагностики, лікування та профілактики акушерсько-гінекологічних патологій. Розробка нових ефективних препаратів для лікування ендометритів і маститів корів;
   – контроль стану відтворення тварин у господарствах, відновлення репродуктивної функції маточного поголів’я ВРХ. Медикаментозна профілактика яловості корів.

   Області експертизи: мікробіологія, вірусологія, біотехнологія, відтворення тварин.


ЛАБОРАТОРІЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДІАГНОСТИКИЗавідувач лабораторії:
Лиманська Ольга Юріївна доктор біологічних наук, старший науковий співробітник — провідний науковий співробітник лабораторії
liman@vet.kharkov.ua
Персональна сторiнка

сайт: http://iekvm.kharkov.ua/moldiagnlab/

Наукові інтереси:
Молекулярні технології детекції та генотипування патогенів бактеріальної та вірусної природи.
Нанобіологія – нанобіотехнологічні підходи до візуалізації та маніпулювання поодинокими біомолекулами та клітинами.
Біоінформатика – пошук молекулярних маркерів для структурної диференціації геномів вірусів та бактерій, молекулярна еволюція та філогенетичний аналіз.
Молекулярна біологія нуклеїнових кислот (плавлення олігонуклеотидів і ДНК, термодинаміка взаємодії ДНК з лігандами). Лиманська О. Ю. є автором понад 110 наукових робіт, опублікованих у провідних виданнях України та Росії.

Лабораторія функціонує з 2001 року, як сектор молекулярної діагностики. У 2003 році підрозділ реформовано в лабораторію молекулярної діагностики, 2009 – лабораторію молекулярної епізоотології та діагностики.

У складі лабораторії працює 9 співробітників, у тому числі 1 доктор ветеринарних наук, 1 доктор біологічних наук, 2 наукових та 2 молодших наукових співробітника.

   Напрями наукових досліджень:
– аналіз генів і геномів вірусів і бактерій за допомогою інструментальних (секвенування, RFLP) і біо-методів з метою:
   · визначення праймерних ділянок
   · вивчення філогенетичних взаємозв’язків, еволюції збудників та філогеографії інфекцій
   · вивчення особливостей структурної організації нуклеїнових кислот
– дослідження молекулярних аспектів епізоотології вірусних, бактерійних та паразитарних хвороб тварин
– розробка нових і удосконалення існуючих засобів моніторингу інфекційних захворювань та типування їх збудників на основі ПЛР-аналізу
– прикладні аспекти геноміки та протеоміки в молекулярній біотехнології ветеринарних імунобіологічних препаратів

Області експертизи: молекулярна епізоотологія, молекулярна діагностика вірусних та бактерійних інфекцій тварин, біотехнології рекомбінантних ДНК.


Прейскурант цін на проведення досліджень

№ з/п Вид досліджень Вартість дослідження
зразку*, грн
1 Первинна підготовка матеріалу 30
2 Наукові консультації 500
Виявлення ДНК за допомогою ПЛР
3 хламідій 190
4 мікобактерій 190
5 мікоплазм 190
6 вірусу лейкозу ВРХ 190
7 вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ 190
8 цирковірусів свиней 190
9 аденовірусів птахів 190
10 вірусу інфекційного ларинготрахеїту птиці 190
11 вірусу хвороби Марека 190
Виявлення РНК за допомогою ПЛР
12 вірусу хвороби Гамборо 180
13 вірусу ньюкаслської хвороби 180
14 вірусу інфекційної анемії птиці 180
15 вірусу грипу птиці 180
16 вірусу енцефаломієліту 180
17 реовірусів 180
18 вірусу інфекційного коронавірусного бронхіту птиці 180
19 ротавірусної інфекції ВРХ 180
20 коронавірусної інфекції ВРХ 180
21 ротавірусної інфекції свиней 180
22 коронавірусної інфекції свиней 180
23 вірусу вірусної діареї ВРХ 180
24 вірусу респіраторно-репродуктивного синдрому свиней 180
25 вірусу ензоотичної діареї свиней 180
26 вірусу трансмісійного гастроентериту свиней 180
27 вірусу хвороби Тешена 180


*Знижка: 15 % – у випадку досліджень від 5 до 20 зразків 25 % – від 20 зразків та більше

  • СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ


  • СЕКТОР РЕКОМБІНАНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ    Завідувач сектору:
    СОЛОДЯНКІН Олексій Сергійович, кандидат біологічних наук
    тел. (057) 707-20-31