image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.359.01


Правила оформлення дисертацій зі змінами ДАК від 2017 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17/print1475601568118949

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел(скачати)

Оформлення титульного аркушу дисертації (скачати)

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня кандидата наук (скачати)

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня доктора наук (скачати)

Перелік фахових видань за ветеринарними спеціальностями https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (старший дослідник, професор) (посилання)


СПІВРОБІТНИЦТВО З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

За двосторонніми угодами про науково-технічне та інформаційне співробітництво здійснюється співпраця з Харківською державною зооветеринарною академією, Луганським національним аграрним університетом, Донецьким національним університетом, Одеським державним аграрним університетом, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка.

На базі ННЦ «ІЕКВМ» функціонує чотири спільні з ХДЗВА кафедри (мікробіології, вірусології та імунології; епізоотології; фармакології та токсикології; хімії та біохімії) та одна – з Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка (загальної і біологічної хімії).

У наукових підрозділах інституту студенти проходять виробничу та дипломну практику, під час якої опановують методи наукових досліджень, здобувають практичні навички.

РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Спеціалізована вчена рада Д 64.359.01 при ННЦ „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини“ працює з 1991 року. З 2001 року Головою спеціалізованої вченої ради є директор доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Стегній Б.Т.

Наказом МОН України № 693 від 10 травня 2017 року спеціалізований вченій раді надано право терміном на три роки проводити захист дисертації за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
Склад спеціалізованої вченої ради затверджено у кількості 14 докторів наук (з них 3 академіка НААН та 2 член-кореспондента НААН) та одного кандидата наук.
За 2004 – 2017 роки захищено в раді 17 докторських і 117 кандидатських дисертацій.

Динаміка захисту дисертацій у спецраді Д 64.359.01

Рік Вид дисертацій Всього за рік
Докторська Кандидатська
2004 2 16 18
2005 1 7 8
2006 2 12 14
2007 3 15 18
2008 1 10 11
2009 - 5 5
2010 1 1 2
2011 1 13 14
2012 - 6 6
2013 3 7 10
2014 - 6 6
2015 1 11 12
2016 2 5 7
2017 - 3 3


Захищені в спеціалізованій вченій раді дисертації виконані на досить високому науково-методичному рівні, відповідають профілеві ради, теми дисертацій актуальні і входять до тематичних планів науково-дослідних установ та учбових закладів, результати досліджень мають теоретичне і практичне значення, впроваджені в практику ветеринарної медицини у вигляді методичних рекомендацій, настанов, використані при розробці і складені нормативно-технічної документації, а також в педагогічному процесі на відповідних кафедрах учбових закладів.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.359.01

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
1. Стегній Борис Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
2. Герілович Антон Павлович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
3. Болотін Віталій Ігорович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник
4. Богач Микола Володимирович, доктор ветеринарних наук, доцент, професор
5. Бусол Володимир Олександрович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
6. Головко Валерій Олексійович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
7. Завгородній Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
8. Лиманська Ольга Юріївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
9. Мінухін Валерій Володимирович, доктор медичних наук, професор
10. Музика Денис Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
11. Наливайко Людмила Іванівна, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
12. Обуховська Ольга Валеріївна, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
13. Палій Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
14. Петров Роман Вікторович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
15. Сосницький Олександр Іванович, доктор ветеринарних наук, професор
НОВИНИ: 1. 11 квітня 2019 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ПІЩАНСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА на тему «Епізоотологічний моніторинг високопатогенного грипу птиці підтипів Н5, Н7 в Україні, біологічні властивості збудника та удосконалення лабораторної діагностики» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат ПІЩАНСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА
  Дисертація ПІЩАНСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА
  Відгук офіційного опонента А. І. Завгороднього
  Відгук офіційного опонента В. В. Недосєкова

 2. 11 квітня 2019 р. о 13–00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ФІЛАТОВА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА на тему «Особливості поширення африканської чуми свиней в Україні та визначення ризику її біологічної трансмісії» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат ФІЛАТОВА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
  Дисертація ФІЛАТОВА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА
  Відгук офіційного опонента О. В. Обуховської
  Відгук офіційного опонента Л. Є. Корнієнка

 3. 11 червня 2019 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ТУРКА ЯРОМИРА ІГОРОВИЧА на тему «Мікробіоценоз сліпої кишки та імунний статус курей-несучок і розробка способу їх корекції» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат ТУРКА ЯРОМИРА ІГОРОВИЧА
  Дисертація ТУРКА ЯРОМИРА ІГОРОВИЧА
  Відгук офіційного опонента А. П. Палія
  Відгук офіційного опонента В. В. Уховського

 4. 11 червня 2019 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ГОНЧАРОВОЇ НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «Епізоотологічний моніторинг та серологічна діагностика паратуберкульозу великої рогатої худоби» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат ГОНЧАРОВОЇ НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ
  Дисертація ГОНЧАРОВОЇ НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ
  Відгук офіційного опонента О. І. Сосницького
  Відгук офіційного опонента В. О. Ушкалова

 5. 12 червня 2019 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук КОРНІЄНКО МАРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «Індикація та видова диференціація збудників хламідіозів тварин за полімеразної ланцюгової реакції» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат КОРНІЄНКО МАРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ
  Дисертація КОРНІЄНКО МАРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ
  Відгук офіційного опонента Л. І. Наливайко
  Відгук офіційного опонента М. П. Ситюка