image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

АДМІНІСТРАЦІЯ



ПАЛІЙ Анатолій Павлович
В. о. директора ННЦ «ІЕКВМ», доктор ветеринарних наук, професор
тел./факс: (057) 704-10-90, (057) 707-20-53, (057) 707-20-44
E-mail: admin@vet.kharkov.ua; nsc.iecvm.kharkov@gmail.com; paliy.dok@gmail.com




БОРОВКОВ Сергій Борисович
Заступник директора з наукової роботи,
кандидат ветеринарних наук, доцент
тел: (057) 707-20-53, (057) 707-20-44
E-mail: serg_b78@ukr.net




ДУНАЄВ Юрій Костянтинович
Заступник директора з науково-інноваційної роботи, економіки,
маркетингу та загальних питань, кандидат ветеринарних наук
тел.: (057) 707-20-10
E-mail: dunaev2975@gmail.com




МУЗИКА Денис Васильович
Заступник директора з міжнародного співробітництва,
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
тел.: (057) 707-20-18
E-mail: dmuzyka77@gmail.com




СТЕГНІЙ Борис Тимофійович
Радник дирекції ННЦ «ІЕКВМ», доктор ветеринарних наук, професор,
академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України
тел./факс: (057) 707-20-28
E-mail: Boris.Stegniy@gmail.com




КОВАЛЕНКО Лариса Володимирівна
Учений секретар, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
тел.: (057) 707-20-27
E-mail: science.iecvm@gmail.com