image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» оголошує прийом до аспірантури
на 2021 навчальний рік за фахом:


211 ветеринарна медицина;
212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза;
091 біологія;

Правила прийому в аспірантуру на 2021 р.

До докторантури за фахом:


Список документів для вступу до аспірантури:

 1. Заява на ім'я директора інституту;
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 3. 2 фотокартки 3x4;
 4. Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 6. Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 7. Копію паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 8. Автобіографію.
Додатково׃

 1. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 2. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 3. Міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто!!!


 • Обсяги прийому до аспірантури і докторантури при Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році

 • Прийом документів - за адресою: 61023,
  м. Харків, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ», тел. (057) 704-10-90,
  707-20-03
  .