image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Обсяги прийому до аспірантури і докторантури на 2019 рік

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» оголошує прийом до аспірантури
на 2019 навчальний рік за фахом:


211 ветеринарна медицина;
212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза;
091 біологія;
До докторантури за фахом:
211 ветеринарна медицина


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ В АСПІРАНТУРУ ННЦ «ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ННЦ «ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

Список документів для вступу до аспірантури:

 1. Заява на ім'я директора інституту;
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 3. 2 фотокартки 3x4;
 4. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 6. Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 7. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 8. Копію паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 9. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);
 10. Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності.
Крім того при вступі до докторантури подаються:

 1. Козгорнутий план наукової роботи;
 2. Копію диплому кандидата наук.

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто!!!

Прийом документів - до 1 серпня 2018 р. за адресою: 61023,
м. Харків, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ», тел. (057) 704-10-90,
707-20-03
.