image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Аспірантура


Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
оголошує прийом до аспірантури на 2024 навчальний рік за фахом:

211 ветеринарна медицина;
091 біологія


Правила прийому в аспірантуру ННЦ «ІЕКВМ» на 2024 р.

Положення про Приймальну комісію ННЦ "ІЕКВМ"

Програма вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина


Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім'я директора інституту (зразок);
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює (форма);
 3. 2 фотокартки 3x4;
 4. Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (приклад);
 5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 6. Військово-облікові документи згідно листа МОН;
 7. Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; виписку до диплома;
 8. Копію паспорта;
 9. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 10. Автобіографію.
Додатково׃

 1. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 2. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 3. Міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);
 4. Копію трудової книжки (за наявності).

Паспорт та диплом про вищу освіту
подаються вступниками особисто!!!


Прийом документів здійснюється за адресою:
61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»,
тел. (057) 704-10-90, (057) 707-20-35, (099) 565-57-29