image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ ТОКСИКОЛОГІЇ, БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇЗавідувач відділу:
КУЦАН Олександр Тихонович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
тел. (057) 707-20-42
E-mail:toxi-lab@vet.kharkov.ua

Лабораторія токсикологічного моніторингуЗавідувач лабораторії:
ШЕВЦОВА Галина Миколаївна, кандидат ветеринарних наук
тел. (057) 707-20-42
E-mail:toxi-lab@mail.ru


   Напрями наукових досліджень:
   – вивчення фармакокінетики і фармакодинаміки нових лікарських засобів, токсикокінетики та токсикодинаміки різноманітних токсикантів;
   – токсико-гігієнічна оцінка нових пестицидів;
   – розробка нових методів діагностики отруєнь тварин;
   – розробка, удосконалення та адаптація методів визначення токсикантів різноманітного походження (пестициди, мікотоксини, неорганічні елементи тощо) та лікарських засобів (антибіотиків, антгельмінтиків) у біологічних об’єктах;
   – оцінка ефективності дії дезінфікуючих засобів різних хімічних груп на тест-культурах плісеневих грибів;
   – моніторинг вмісту важких металів (Zn, Cu, Fe, Ni, Mn, Sr, U, Pb) у біологічних субстратах та лікарських формах методом рентген-флюоресцентного аналізу ;
   – дослідження кормів, клінічного та патологічного матеріалів на наявність токсикантів різноманітного походження (пестициди, мікотоксини, алкалоїди тощо);
   – токсикологічний моніторинг кормів, кормових добавок і об’єктів тваринного походження щодо вмісту пестицидів та інших отрутохімікатів, мікотоксинів, мікроскопічних грибів, неорганічних елементів.

Області експертизи: токсикологія, мікологія, якість та безпека продукції тваринництва.

ЛАБОРАТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ХВОРОБ БДЖІЛЗавідувач лабораторією:
МАСЛІЙ Ірина Григорівна, кандидат ветеринарних наук
тел. (057) 707-20-04
E-mail:bee-lab@vet.kharkov.ua

Напрями наукових досліджень:
 - моніторинг поширення особливо небезпечних хвороб бджіл територією України;
 - діагностика та диференційна діагностика паразитарних захворювань бджіл (варооз, акарапідоз, ноземоз, амебіаз, браульоз, тропілєлапсоз, малий вуликовий жук та ін.);


 - вивчення біологічних властивостей збудників інфекційних та паразитарних хвороб бджіл ;


 - розробка екологічно безпечних засобів та заходів захисту бджіл від виникнення та поширення основних небезпечних хвороб;
 - визначення неспецифічної резистентності організму комах з метою прогнозування виникнення захворювань;


 - дослідження продуктів бджільництва (меду, прополісу, воску, квіткового пилку, маточного молочка та ін.) щодо визначення якості та безпеки .

Області експертизи: вірусні, бактеріальні, паразитарні хвороби бджіл (епізоотологія, вірусологія, паразитологія, мікробіологія), якість та безпека продукції бджільництва.