image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ З ВИВЧЕННЯ ХВОРОБ ПТИЦІЗавідувач відділу:
МУЗИКА Денис Васильович, доктор ветеринарних наук,
тел.: (057) 707-20-18
E-mail:dmuzyka77@gmail.com

   Напрями наукових досліджень:
   – ізоляція, ідентифікація і вивчення біологічних властивостей збудників вірусних хвороб птиці (грип А, ньюкаслська хвороба та інші параміксовіруси, інфекційний бронхіт курей, інфекційний ларинготрахеїт, метапневмовірусна інфекція птиці, хвороба Гамборо, синдром зниження несучості-76, авіаденовірусні інфекції птиці, інфекційний енцефаломіеліт птиці, інфекційна анемія, реовірусні інфекції, вірусний гепатит каченят, вірусний ентерит гусей), вивчення молекулярно-генетичних властивостей вірусів птиці та їх філогенетичний аналіз;
   – епізоотологічний моніторинг диких, синантропних птахів щодо особливо небезпечних вірусних інфекцій (грип птиці, ньюкаслська хвороба та ін.) у місцях їх скупчення під час міграції та гніздування, сільськогосподарської птиці різних видів, що утримується на птахофабриках промислового типу та птиці приватного сектору щодо вірусних хвороб, вивчення особливостей епізоотичного процесу при вірусних хворобах серед диких, синантропних птахів та сільськогосподарської птиці приватного сектору та промислового птахівництва;


   – створення колекції вірусів – збудників інфекційних хвороб птиці, які можуть бути використані при виготовленні та контролі біологічних препаратів;    – розробка та впровадження засобів діагностики вірусних хвороб птиці за допомогою традиційних (реакція затримки гемаглютинації, реакція дифузної преципітації) та сучасних (імуноферментний аналіз) методів;
   – створення вітчизняних референтних стандартних реагентів для діагностики інфекційних хвороб птиці;


   – розробка технології отримання атенуйованих або адаптованих виробничих штамів з епізоотичних ізолятів для виробництва біопрепаратів;
   – розробка та впровадження засобів специфічної профілактики вірусних хвороб птиці, в тому числі і особливо небезпечних (високопатогенний грип птиці, ньюкаслська хвороба);
   – вивчення особливостей формування та тривалості гуморального імунітету у дорослої птиці після вакцинації проти вірусних хвороб та трансоваріального імунітету у сільськогосподарської птиці різних видів;
   – оцінка нових дезінфікуючих засобів, вивчення їх віруліцидних властивостей щодо збудників вірусних інфекцій, в тому числі і таких особливо небезпечних як високопатогенний грип птиці;
   – вивчення дії противірусних препаратів та розробка регламентів їх застосування у птахівництві та ветеринарній медицині;
   – розробка державних стандартів України, методичних рекомендацій з діагностики особливо небезпечних вірусних хвороб птиці;

ЛАБОРАТОРІЯ З ВИВЧЕННЯ ВІРУСНИХ ХВОРОБ ПТИЦІЗавідувач лабораторії з вивчення віручних хвороб птиці:
СТЕГНІЙ Борис Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України
тел.: (057) 707-20-53
E-mail:admin@vet.kharkov.ua
E-mail:Boris.Stegniy@gmail.com

   Напрями наукових досліджень:
   – Проведення епізоотологічного моніторингу ортоміксовірусів та параміксовірусів серед диких та свійських птахів України;
   – Виділення вірусу з біологічного матеріалу, остаточна ідентифікація гемаглютинуючих вірусних агентів, визначення підтипу гемаглютиніну та нейромінідази ізолятів вірусу грипу, визначення серотипу параміксовірусів;
   – Постановка остаточного діагнозу щодо грипу та ньюкаслської хвороби на основі результатів лабораторних досліджень (серологічних, вірусологічних, молекулярно-генетичних);
   – Визначення належності ізолятів вірусу грипу до низькопатогенних або високопатогенних, а також ізолятів вірусу ньюкаслської хвороби до велогенних, мезогенних або лентогенних за результатами визначення патогенності;
   – Створення та підтримка колекції вітчизняних ізолятів, референтних штамів ортоміксовірусів та параміксовірусів і референс-реагентів;
   – Розробка та виготовлення тест-систем для діагностики грипу та ньюкаслської хвороби у сільськогосподарських та диких птахів;
   – Участь у міжнародних раундах професійного тестування;
   – надання консультаційних послуг фахівцям лабораторій ветеринарної медицини, лікарям ветеринарної медицини щодо діагностики грипу та ньюкаслської хвороби, проведення семінарів, тренінгів.

Cектор епізоотологічного моніторингу та технології виробництва імунобіологічних препаратів
для птахівництваЗавідувач сектору:
СТЕГНІЙ Антон Борисович, кандидат ветеринарних наук
тел.: (057) 707-20-18