image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ НАУКОВОГО МАРКЕТИНГУ, ПРОВАЙДИНГУ ІННОВАЦІЙ, ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗавідувач відділу:
УНКОВСЬКА Ольга Миколаївна, кандидат с.-г. наук,
тел. (057) 707-20-01
E-mail:inform@vet.kharkov.ua

   Напрями наукових досліджень:
 - вивчення методичних підходів маркетингових досліджень у галузі ветеринарної медицини з метою вдосконалення інноваційної діяльності ННЦ «ІЕКВМ», просування та реалізації наукової продукції на наукоємний ринок;
 – моніторинг результатів наукових досліджень з метою виявлення комерційно придатних об'єктів інтелектуальної власності;
 – проведення маркетингових досліджень у галузі ветеринарної медицини для визначення конкурентоспроможності важливих видів продукції, для обґрунтування вибору потенційних ринків збуту;


 – проведення патентно-кон’юнктурних досліджень шляхом комплексного аналізу інформації про технічні рішення (винаходи, корисні моделі ) для подальшої оцінки кон’юнктури ринку;
 – правова охорона об’єктів інтелектуальної власності: встановлення новизни об’єктів інтелектуальної власності, їх винахідницького рівня та промислової придатності, визначення рівня техніки (пошук аналогів, прототипу);
 – формування пакетів документів для отримання охоронних документів: патентів на винахід або корисну модель, свідоцтв на знак для товарів і послуг;
 – контроль за проходженням заявки на патент від дати подання до одержання охоронного документу;
 – оформлення заявок на винаходи чи корисні моделі, вивчення релевантних документів за методами інформаційного пошуку, співпраця з експертними органами Державного підприємства «Український інститут промислової власності»;


 – участь в Міжнародних проектах із провідними науково-дослідними ветеринарними центрами;
 – формування і видання періодичного міжвідомчого тематичного наукового збірника «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань України та до науковометричної бази РІНЦ (з 2014 року);

– у 2015 році засновано нове англомовне видання «Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety»;

image description
 – підготовка до видання матеріалів довідників, монографій, рекомендацій, методичних посібників, авторефератів, дисертацій, планшетів, рекламних проспектів і буклетів та ін.;
 – організація і проведення виставок, семінарів, конференцій, симпозіумів.

СЕКТОР ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АНАЛІЗУ
ТА МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ


Завідувач сектору:
Литовченко М.М.
   Напрями наукових досліджень:
 – визначення економічної ефективності впровадження розробок інституту;
 – розробка ТЕО та бізнес-планів у галузі ветеринарної медицини.
Області експертизи: економіка, маркетинг, комерціалізація.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКАВ.о. завідувача:
ВОВК Дмитро Володимирович, (057) 707-20-23
E-mail:bibl@vet.kharkov.ua

   Наукова бібліотека – один із провідних інформаційних підрозділів у системі Української академії аграрних наук, виконуючий функцію науково-інформаційного забезпечення наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини.
   Колекція наукової бібліотеки ННЦ «ІЕКВМ» унікальна по своїй повноті й універсальна за змістом вітчизняних і іноземних видань (з XVIII по XXI ст.) з проблем ветеринарної медицини, сільського господарства та суміжних галузей на 25 мовах світу, обсяг якої сьогодні перевищує 170 тис. одиниць зберігання.

   Інформація надається у вигляді вітчизняних і іноземних книг, журналів, газет, збірників наукових праць, CD-ROM, а також шляхом доступу до баз даних, як зовнішніх, так і власної генерації.

   Напрями наукових досліджень:
   - Вивчення питань інформатики та бібліотекознавства у галузі ветеринарної медицини, а саме:
   • інформаційно-аналітичних
   • інформаційно-патентних
   • інформаційного менеджменту та маркетингу
   • дослідження історії аграрної науки
   Проблематика сучасних наукових досліджень цих напрямів формується на стику гуманітарних (документно-інформаційних), природничих (ветеринарної, біологічної, аграрної) та комп’ютерних галузей


   Наукова бібліотека ННЦ «ІЕКВМ» здійснює:
    • пошук документів у фонді НБЦ ННЦ «ІЕКВМ»: за картковими каталогами і картотеками, за бібліографічними покажчиками та реферативними журналами, у базах даних власної генерації;
    • пошук документів, відсутніх у фондах НБЦ ННЦ «ІЕКВМ»
    • забезпечення доступу користувачів до бібліотечного фонду та Інтернет-ресурсів
    • вибіркове поширення інформації (бібліографічної та реферативної) за постійно діючими запитами користувачів
    • консультації та стажування з бібліотечної справи, бібліографії, сучасних інформаційних технологій
    • систематизація документів для користувачів за УДК
    • тематичний пошук інформації у зарубіжних та вітчизняних базах даних
    • складання та редагування бібліографічних покажчиків (списків) за тематичним замовленням користувача
    • підбір тематичних, бібліографічних, фактографічних, уточнюючих довідок з питань ветеринарної медицини
    • організація інформаційно-масових заходів (дні інформації, дні фахівця; тематичні, ювілейні виставки літератури)
    • консультаційну діяльність щодо сучасних форм роботи з інформацією як бібліографічною, так і електронною

   Області експертизи: бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство та інформаційна діяльність; історія науки і техніки України.