image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Шановні колеги!

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»
За підтримки
Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США

14–15 листопада 2023 року


проводять міжнародну науково-практичну конференцію
«Сучасні аспекти біологічної безпеки за емерджентних інфекційних хвороб тварин у контексті стратегії ООН «Єдине здоров’я»,
присвячену 100-річчю заснування Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»


Основні напрями роботи:

1. Актуальні проблеми та перспективи забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту тваринництва України щодо емерджентних хвороб в умовах воєнного стану та післявоєнний період.
2. Сучасні засади епізоотології, епідеміології, моніторингу, прогнозування ризиків і контролю зоонозів у контексті продовольчої безпеки та реалізації стратегії ООН «Єдине здоров’я».
3. Визначення генетичної мінливості, екології та філогеографії збудників емерджентних інфекційних хвороб з використанням сучасних методів досліджень.
4. Екологічні та біологічні властивості членистоногих-векторів збудників інфекційних та інвазійних хвороб.
5. Розробка та впровадження новітніх конкурентоздатних засобів моніторингу та діагностики інфекційних емерджентних захворювань тварин на основі молекулярно-генетичних методів.
6. Контроль якості та безпечності сільськогосподарської продукції за принципом «від лану до столу».
7. Історичні аспекти розвитку ветеринарної науки в Україні.


До конференції буде приурочено видання 109-го випуску міжвідомчого тематичного наукового збірника «Ветеринарна медицина».
Вимоги до оформлення статей — за посиланням: http://www.jvm.kharkov.ua/rules.php.

Термін подання статей: до 15 серпня 2023 року.

Про місце та формат проведення конференції з урахуванням безпекової ситуації буде повідомлено в запрошенні на конференцію, яке ми розішлемо вам пізніше.

За додатковою інформацією звертайтеся до Лариси Коваленко (+380984660478) або до Дмитра Вовка (+380679833483) або за адресою nsc.iecvm.conference@gmail.com.

До зустрічі!

З повагою, Оргкомітет конференції

Скачати перше повідомлення

Download first announcement