image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведення науково-практичної конференції з питань ліквідації найбільш небезпечних хвороб сільськогосподарських тварин та профілактики подальшого занесення на територію Харківської області їх збудників


22 лютого 2019 р. Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків) спільно з Харківською Державною адміністрацією проведено науково-практичну конференцію з питань ліквідації найбільш небезпечних хвороб сільськогосподарських тварин та профілактики подальшого занесення на територію Харківської області їх збудників.

Захід пройшов під головуванням першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Беккера М. Л. У своєму вступному слові він відмітив, що у 2018 році вдалося стабілізувати тваринництво області, а зростання показників галузі свинарства склало більше 48%, перш за все за рахунок відсутності африканської чуми у регіоні. «Тільки за допомогою повного комплексу заходів з протидії, ми зможемо уникнути поширення цього захворювання», - сказав Марк Беккер.

image description

У своїй доповіді Борис Тимофійович Стегній, директор ННЦ «ІЕКВМ», доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, національний експерт з проблем біобезпеки та емерджентних хвороб тварин розкрив епізоотологічні та соціально-економічні аспекти африканської чуми свиней, запропонував невідкладні заходи щодо попередження заносу та поширення збудника захворювання у свинарських господарствах та напрями наукового супроводу проблеми, а також презентував сучасні інноваційні розробки Інституту для галузі ветеринарної медицини. Він відмітив той позитивний факт, що у Харківському регіоні дуже потужний потенціал, все вирішується у так званому «чотирикутнику»: освіта, наука, виробництво та влада.

Хід впровадження заходів щодо запобігання занесення збудника африканської чуми свиней на територію Чугуївського району висвітлив начальник Чугуївського районного управління Держпродспоживслужби Кривогуз М.О.

Значний масив виступів був присвячений лейкозу великої рогатої худоби – проблеми діагностики та заходів з ліквідації захворювання у скотарських господарствах області були висвітлені у виступах в.о. начальника Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Харківській області Тіняєва Є. О., завідувача лабораторії вивчення лейкозу ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», к. вет. н. Горбатенка С. К., начальника Харківського районного управління Держпродспоживслужби Антоненко Л. А. та головного ветеринарного лікаря ДП ДГ «Кутузівка» Безрукова Д.М.

image description

У доповідях провідних науковців ННЦ «ІЕКВМ» розкрито ризики занесення нодулярного дерматиту великої рогатої худоби на територію України та наукові аспекти профілактики та діагностики захворювання (зав. лаб. вірусології, к. вет. н. Корнєйков О.М.), актуальні проблеми якості та безпеки кормів (зав. відділу токсикології, безпеки та якості сільськогосподарської продукції, д. вет. н., професор, члена-кор. НААН Куцан О. Т.).

Виступ заступника директора Інституту тваринництва НААН д. с.-г. н., професора Помітуна І. А. був присвячений питанням зоотехнічного та ветеринарно-санітарного забезпечення виробництва продукції тваринництва, ректора Харківської державної зооветеринарної академії, к. с.-г. н. Барановського Д.І. – взаємодії у ланцюгу «освіта-наука-виробництво» та формуванню кваліфікаційних вимог галузевих стандартів вищої ветеринарної освіти, Голови Харківської обласної організації роботодавців АПК Гляня І. Д. – практичному впровадженню ветеринарно-санітарних заходів та їх впливу на виробничій процес у тваринництві.

image description

У роботі конференції взяли участь 123 учасники, серед яких заступники голів районних адміністрацій, керівники структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби України та агропромислового розвитку районних державних адміністрацій в Харківській області, науковці та викладачі ВНЗ галузі ветеринарної медицини та тваринництва регіону.

image description

Необхідно зазначити, що виступи спікерів були цікавими, змістовними, інтерактивними, коли у процесі виступу відбувалось обговорення інформації та обмін думками щодо найбільш нагальних проблем забезпечення біологічної безпеки тваринницьких господарств щодо найбільш небезпечних хвороб сільськогосподарських тварин, якості та безпечності продукції галузі. Така форма спілкування зацікавила присутніх практиків ветеринарної медицини та дозволила більш глибоко сприйняти надану науковцями інформацію.

image description