image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

СПІВРОБІТНИЦТВО З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИЗа двосторонніми угодами про науково-технічне та інформаційне співробітництво здійснюється співпраця з Харківською державною зооветеринарною академією, Луганським національним аграрним університетом, Донецьким національним університетом, Одеським державним аграрним університетом, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка.

На базі ННЦ «ІЕКВМ» функціонує чотири спільні з ХДЗВА кафедри (мікробіології, вірусології та імунології; епізоотології; фармакології та токсикології; хімії та біохімії) та одна – з Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка (загальної і біологічної хімії).

У наукових підрозділах інституту студенти проходять виробничу та дипломну практику, під час якої опановують методи наукових досліджень, здобувають практичні навички.