image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Шановні колеги!

Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за участі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України».

17-19 вересня 2018 р.

проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми біологічної безпеки та контролю транскордонних емерджентних інфекційних захворювань (африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, ящуру, бруцельозу, високопатогенного грипу птиці тощо)»

(м. Харків)

до 95-річчя з дня заснування Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» та 90-річчя з дня народження видатного ветеринарного вірусолога, імунолога та патоморфолога, академіка Національної академії аграрних наук України Краснікова Геннадія Андрійовича

Основні напрямки роботи конференції:

1. Внесок наукових шкіл ННЦ «ІЕКВМ» у систему наукового супроводу ветеринарних проблем в тваринництві України.
2. Епізоотологія та аспекти контролю африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, ящуру, бруцельозу, високопатогенного грипу птиці та інших транскордонних емерджентних інфекцій.
3. Консолідація зусиль ветеринарної і гуманної медицини у вирішенні проблеми біобезпеки в контексті реалізації стратегії ВООЗ-МЕБ-ФАО «Єдине здоров’я».
4. Оцінка біологічних ризиків, екологія та біологія векторів-переносників збудників африканської чуми свиней та нодулярного дерматиту великої рогатої худоби.
5. Шляхи удосконалення національних стратегій зменшення біологічної загрози і мінімізації ризиків поширення африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, ящуру, бруцельозу, високопатогенного грипу птиці та ін. з урахуванням міжнародного досвіду.
6. Науковий супровід розробки та впровадження засобів і систем моніторингу, діагностики та специфічної профілактики африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту великої рогатої худоби та високопатогенного грипу птиці.

Конференція розрахована на широку аудиторію фахівців Держпродспоживслужби України, лабораторних робітників та практиків ветеринарної медицини тваринницьких господарств. До програми Симпозіуму включено лекції з проблем аналізу епізоотичної ситуації та розробки інноваційних засобів контролю африканської чуми свиней та нодулярного дерматиту великої рогатої худоби науковців зі США, Канади, Великобританії, Швеції, Польщі, Туреччини та ін. країн. Увазі практиків ветеринарної медицини також пропонується інформація щодо наукового надбання ННЦ «ІЕКВМ» для ветеринарного супроводу вирішення сучасних проблем і викликів в тваринництві України.


Матеріали наукових статей за темою конференції будуть опубліковані у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань ДАК МОН України та входить до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ-eLibrary та Google Scholar (з вимогами щодо оформлення наукових статей можна ознайомитись
на сайті www.iekvm.kharkov.ua).

Вартість публікації 50 грн./стор.

Оплату за публікацію статей проводити поштовим переказом для Унковської Ольги Миколаївни за адресою оргкомітету.
Матеріали для публікації та експертний висновок надсилати на електронну адресу: nsc.iecvm.conference@gmail.com
та паперову копію з підписами авторів за адресою: ННЦ«ІЕКВМ», вул. Пушкінська 83, Харків, Україна,61023 Матеріали надсилати до 01.06.2018 р.


З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса:
Україна, 61023, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»
тел. (057) 707-20-01 (Унковська Ольга Миколаївна),
тел. (067)718-17-04 (Герілович Антон Павлович),
тел. / факс (057) 704-10-90
E-mail: nsc.iecvm.conference@gmail.com
http://iekvm.kharkov.ua

Скачати програму

Download invitation

Скачати запрошення

Скачать приглашение