image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Шановні колеги!

Національний науковий центр «Інститут експериментальної
і клінічної ветеринарної медицини» НААН України,
за підтримки Національної академії аграрних наук України
5-9 червня 2017 р.

проводить Міжнародну науково-практичну конференцію
«Транскордонні емерджентні хвороби тварин (африканська чума свиней, нодулярний дерматит ВРХ, грип птиці, блютанг, бруцельоз та ін.): актуальні аспекти біологічної безпеки та контролю»


(м. Одеса)

Основні напрямки роботи конференції:

1. Оцінка біологічних ризиків і управління ними при транскордонних хворобах тварин, включаючи зоонози.
2. Аспекти біобезпеки та біозахисту.
3. Епізоотологія, епідеміологія, моніторинг, діагностика та профілактика транскордонних хвороб (африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту ВРХ, грипу птиці, блютангу, бруцельозу та ін.).
4. Екологія та біологія векторів-переносників збудників транскордонних інфекцій.
5. Удосконалення національних стратегій зменшення біологічної загрози і ризиків поширення транскордонних хвороб з урахуванням міжнародного досвіду.

Більш детальну інформацію щодо конференції буде надано пізніше.


Матеріали наукових статей за темою конференції
(вимоги щодо оформлення наукових статей додаються) будуть опубліковані у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань ДАК МОН України та входить до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ-eLibrary та Google Scholar.


Вартість публікації 50 грн./стор.

Матеріали для публікації надсилати електронною поштою inform@vet.kharkov.ua або за адресою: ННЦ «ІЕКВМ», вул. Пушкінська, 83,
м. Харків, Україна, 61023

Матеріали надсилати до 01.03.2017 р.


Оплату за публікацію статей проводити поштовим переказом для Унковської Ольги Миколаївни за адресою оргкомітету.

З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса:
Україна, 61023, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»
тел. (057) 707-20-01, 707-20-25 (Унковська Ольга Миколаївна)
тел. / факс (057) 704-10-90
E-mail: inform@vet.kharkov.ua або nsc.iecvm.conference@gmail.com
http://iekvm.kharkov.ua

Download invitation

Скачати запрошення