image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Шановні колеги!

Національний науковий центр «Інститут експериментальної
і клінічної ветеринарної медицини» НААН України,
за підтримки Національної академії аграрних наук України
та Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України

6-10 червня 2016 р.

проводить Міжнародну науково-практичну конференцію
Міжнародну науково-практичну конференцію
«Проблеми емерджентних хвороб тварин:
молекулярна епізоотологія, експрес-діагностика та біобезпека»
,
присвячену 150-річному ювілею від дня народження
видатного вченого Дедюліна О.В.

(м. Одеса)

Основні напрямки роботи конференції:

1. Актуальні проблеми реалізації концепції ВООЗ-МЕБ “Глобальне здоров’я” в системі глобального контролю емерджентних та економічно значимих інфекційних та інвазійних хвороб в світі.
2. Стратегії протидії біологічним загрозам, проблеми біологічної безпеки та захисту у ветеринарній та гуманній медицині, біотехнології та тваринництві.
3. Молекулярна епізоотологія емерджентних інфекцій та зоонозів.
4. Розробка і впровадження засобів моніторингу, діагностики та прогнозування емерджентних та економічно значимих інфекційних та інвазійних хвороб тварин на основі молекулярно-генетичних методів та експрес-тестів.
5. Біотехнології рекомбінантних ДНК та нанобіотехнології: від перших кроків до реальних перспектив.
6. Актуальні аспекти формування, гармонізації та удосконалення нормативної бази з питань контролю емерджентних та економічно значимих хвороб тварин, якості ветеринарних імунобіологічних препаратів.

Матеріали наукових статей за темою конференції
(вимоги щодо оформлення наукових статей додаються) будуть опубліковані у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань ДАК МОН України та входить до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ-eLibrary та Google Scholar.


Вартість публікації 50 грн./стор.

Матеріали для публікації надсилати електронною поштою inform@vet.kharkov.ua або за адресою: ННЦ «ІЕКВМ», вул. Пушкінська, 83,
м. Харків, Україна, 61023

Оплату за публікацію статей проводити поштовим переказом для Унковської Ольги Миколаївни за адресою оргкомітету.

З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса:
Україна, 61023, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»
тел. (057) 707-20-01, 707-20-25 (Унковська Ольга Миколаївна)
тел. / факс (057) 704-10-90
E-mail: inform@vet.kharkov.ua або nsc.iecvm.conference@gmail.com
http://iekvm.kharkov.ua

Скачати правила оформлення статей у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина»

Скачати запрошення