image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Шановні колеги!

З 8 по 12 червня 2015 року у м. Одеса пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми продовольчої безпеки (екологічна та біологічна безпека, якість та безпечність продукції АПК)», організована Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини». У форумі взяли участь 105 вчених і практиків з України, США, Польщі, Білорусі, Молдови. Серед них представники наукових установ і вищих навчальних закладів, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Головних управлінь ветеринарної медицини та регіональних лабораторій ветеринарної медицини, виробників ветеринарних препаратів, а також лабораторного обладнання та матеріалів.

Дана Міжнародна науково-практична конференція була присвячена 100-річчю з Дня народження академіка ВАСГНІЛ Івана Микитовича ГЛАДЕНКА, який зробив значний внесок у формування наукових напрямів з проблем продовольчої безпеки, токсикологічного моніторигну, якості та безпечності сільськогосподарської продукції в нашій країні.

Серед основних напрямів роботи конференції були: оцінка біологічних ризиків та управління ними при емерджентних та економічно значимих інфекційних хворобах тварин; наукові аспекти біобезпеки та біозахисту, оцінки якості та безпечності продукції тваринного походження, ризиків біотичної та ксенобіотичної контамінації продукції тваринництва; сучасні проблеми екологічної безпеки в контексті глобалізації та антропогенних загроз; удосконалення національних стратегій забезпечення продовольчої безпеки з урахуванням міжнародного досвіду.

На пленарному засіданні з привітанням до учасників конференції звернувся віце-президент НААН, академік НААН М.І. Бащенко, програмну наукову доповідь на тему «Продовольча та біологічна безпека в контексті реалізації концепції МЕБ, ВООЗ та ФАО «Глобальне здоров’я»» зробив директор ННЦ «ІЕКВМ» академік НААН Б.Т. Стегній. Також зі змістовними доповідями виступили заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Д.А. Мороз, академік- секретар відділення ветеринарної медицини НААН, член-кореспондент НААН М.С. Мандигра, представники наукових установ НААН і Міністерства охорони здоров’я України, а також вищих навчальних закладів. Усього на пленарних і секційних засіданнях було зроблено 36 доповідей.

У рамках конференції відбулась виставка засобів захисту тварин, діагностичного обладнання та матеріалів, за участі фахівців Держветфітослужби проведено круглі столи з науково-практичних засад попередження заносу збудника африканської чуми свиней на територію України та контролю якості та безпечності тваринницької продукції. Також до конференції було приурочено видання двох номерів (№ 100 та 101) міжвідомчого наукового збірника «Ветеринарна медицина».

Необхідно відзначити, що підготовка та проведення конференції відбулись за значної підтримки Агентства зі зменшення загрози США.

З урахуванням виступів учасників конференції та з метою підвищення ефективності наукових досліджень, практичної реалізації досягнень науки у ветеринарній медицині конференція прийняла відповідне рішення.