image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Шановні колеги!

Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
за підтримки Національної академії аграрних наук України

8-12 червня 2015 р. *
м. Одеса

проводить Міжнародну науково-практичну конференцію
«Актуальні проблеми продовольчої безпеки (Екологічна, хімічна
та біологічна безпека, якість та безпечність продукції АПК)»

присвячена 100-річному ювілею від дня народження
академіка Гладенка І.М.


Основні напрямки роботи конференції:

1. Наукові основи оцінки якості та безпечності продукції тваринного походження. Ризики біотичної та ксенобіотичної контамінації продукції тваринництва.
2. Науково-методичний супровід контролю якості та безпечності кормів для тварин та сировини для їх виготовлення.
3. Сучасні проблеми екологічної безпеки в контексті глобалізації та антропогенних загроз.
4. Оцінка біологічних ризиків та управління ними при емерджентних та економічно значимих інфекційних хворобах тварин.
5. Наукові аспекти біобезпеки та біозахисту.
6. Удосконалення національних стратегій забезпечення продовольчої безпеки з урахуванням Міжнародного досвіду.

Матеріали наукових статей за темою конференції (вимоги щодо оформлення наукових статей наведено нижче) будуть опубліковані у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань ДАК МОН України.Вартість публікації 50 грн./стор.

Матеріали для публікації надсилати електронною поштою inform@vet.kharkov.ua або за адресою: ННЦ «ІЕКВМ», вул. Пушкінська, 83,
м. Харків, Україна, 61023 не пізніше 1 березня 2015 р.

Оплату за публікацію статей проводити поштовим переказом для Унковської Ольги Миколаївни за адресою оргкомітету.

З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса:
Україна, 61023, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»
тел. (057) 707-20-01, 707-20-25 (Унковська Ольга Миколаївна)
тел. / факс (057) 704-10-90
E-mail: admin@vet.kharkov.ua, inform@vet.kharkov.ua, http://iekvm.kharkov.ua

* Просимо звернути увагу, що дату проведення конференції було змінено!Скачати правила оформлення статей у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина»

Download invitation

Скачати запрошення

Скачать приглашение