image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Шановні колеги!

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за підтримки Національної академії аграрних наук України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

15-19 вересня 2014 р.

проводить Міжнародну науково-практичну конференцію
«Транскордонні хвороби тварин: ризики, створення систем контролю та актуальні проблеми біологічної безпеки»

Просимо звернути увагу, що місце проведення конференції змінено!
Конференція відбудеться в (м. Одеса)


Основні напрямки роботи конференції:

1. Оцінка біологічних ризиків та управління ними при транскордонних емерджентних хворобах тварин.
2. Аспекти біобезпеки та біозахисту.
3. Епізоотологія, епідеміологія, моніторинг, діагностика та профілактика транскордонних хвороб (блютанг, африканська чума свиней, хвороба Шмалленберг, бруцельоз, лихоманка Західного Нілу, вірусні геморагічні лихоманки та інші) у ветеринарній медицині.
4. Екологія та біологія векторів-переносників збудників транскордонних інфекцій.
5. Удосконалення національних стратегій зменшення біологічних загроз і ризиків поширення транскордонних хвороб з урахуванням Міжнародного досвіду.

Більш детальну інформацію щодо конгресу буде надано пізніше

Матеріали наукових статей за темою конференції (вимоги щодо оформлення наукових статей наведено нижче) будуть опубліковані у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань ДАК МОН України.

Вартість публікації 25 грн./стор.

Матеріали для публікації надсилати електронною поштою inform@vet.kharkov.ua або за адресою: ННЦ «ІЕКВМ», вул. Пушкінська, 83,
м. Харків, Україна, 61023 не пізніше 15 травня 2014 р.

Оплату за публікацію статей проводити поштовим переказом для Унковської Ольги Миколаївни за адресою оргкомітету.

З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса:
Україна, 61023, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»
тел. (057) 707-20-01, 707-20-25 (Унковська Ольга Миколаївна)
тел. / факс (057) 704-10-90
E-mail: admin@vet.kharkov.ua, inform@vet.kharkov.ua, http://iekvm.kharkov.ua