image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

за підтримки Національної академії аграрних наук України

та Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України

16-20 вересня 2013 р.

проводить

Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини, присвячений 90-річчю з дня заснування ННЦ «ІЕКВМ».


Конгрес буде проходити у м. Харкові, на базі ННЦ «ІЕКВМ»

Основні напрямки роботи конференції:


1. Наукові та практичні аспекти моніторингу, діагностики, прогнозування та профілактики емерджентних (особливо небезпечних) захворювань тварин


2. Актуальні проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту у ветеринарній медицині


3. Сучасні ризики та інноваційні засади контролю антропозоонозів.


4. Епізоотологія, патогенез, діагностика та профілактика економічно значущих інфекційних та паразитарних хвороб тварин


5. Сучасні біотехнології виготовлення й методології стандартизації та контролю якості ветеринарних імунобіологічних і фармакологічних препаратів


6. Фундаментальні та прикладні основи патогенезу, діагностики, лікування та профілактики незаразних хвороб тварин. Токсикологія, екологічна безпека, якість та безпечність сільськогосподарської продукції


7. Трансфер інновацій, виробництво і маркетинг засобів захисту тварин, нормативно-правові засади інтелектуальної власності та інформаційне забезпечення у ветеринарній медицині хвороб тварин


Більш детальну інформацію щодо конгресу буде надано пізніше

Матеріали наукових статей за напрямами конгресу (вимоги щодо оформлення наукових статей додаються) будуть опубліковані у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань ВАК України.

Вартість публікації 25 грн./стор.

Матеріали для публікації надсилати електронною поштою inform@vet.kharkov.ua, або за адресою: ННЦ «ІЕКВМ», вул. Пушкінська, 83, Харків, Україна, 61023, не пізніше 15 квітня 2013 р.

Оплату за публікацію статей проводити поштовим переказом для Унковської Ольги Миколаївни за адресою оргкомітету.

З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса:
Україна, 61023, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»
тел. (057) 707-20-01, 707-20-25 (Унковська Ольга Миколаївна)
тел. / факс (057) 704-10-90
E-mail: admin@vet.kharkov.ua, inform@vet.kharkov.ua, http://iekvm.kharkov.ua

Скачать программу

Скачать на украинском языке.

Скачать приглашение на украинском языке.

Скачать приглашение на русском языке.

Скачать правила оформления статей в межведомственный тематический научный сборник «Ветеринарная медицина».