image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Національний науковий центр
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів

Всеросійський науково-дослідний
та технологічний інститут біопромисловості

за підтримки Національної академії аграрних наук України,

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України,

Російської академії сільськогосподарських наук,

та Департаменту ветеринарії Міністерства сільського господарства
та продовольства Російської Федерації

22-26 травня 2011 р.

проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

«Актуальні аспекти розробки, виготовлення, контролю якості та застосування ветеринарних імунобіологічних препаратів на основі сучасних біотехнологій»

(м. Алушта, АР Крим)Основні напрямки роботи конференції:


1. Розробка і впровадження засобів моніторингу, діагностики та специфічної профілактики інфекційних та інвазійних хвороб тварин.


2. Актуальні аспекти формування, гармонізації та удосконалення нормативної бази з питань контролю якості ветеринарних імунобіологічних препаратів.


3. Стратегії протидії біологічним загрозам, проблеми біологічної безпеки та захисту при виготовленні та контролюванні засобів захисту тварин.


4. Біотехнології рекомбінантних ДНК та нанобіотехнології: від перших кроків до реальних перспектив.


Матеріали наукових статей за темою конференції(вимоги щодо оформлення наукових статей додаються) будуть опубліковані у Міжвідомчому науковому тематичному збірнику «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань ВАК України.

Вартість публікації 20 грн./стор.

Матеріали для публікації надсилати електронною поштою inform@vet.kharkov.ua, або за адресою: ННЦ «ІЕКВМ», вул. Пушкінська, 83, Харків, Україна, 61023, не пізніше 1 березня 2011 р.

З метою формування програми заходу просимо подати коротку інформацію про можливу участь у конференції до 10 лютого 2011 р. на E-mail inform@vet.kharkov.ua

Оплату за публікацію статей проводити поштовим переказом для Унковської Ольги Миколаївни за адресою оргкомітету.

З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса:
Україна, 61023, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»
тел. / факс (057) 704-10-90
E-mail: admin@vet.kharkov.ua, inform@vet.kharkov.ua, http://iekvm.kharkov.ua

Скачать на руском языке.

Скачать правила оформления статей в межведомственный тематический научный сборник «Ветеринарная медицина».