image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за підтримки Української академії аграрних наук та Державного Комітету ветеринарної медицини України 14-16 квітня 2010 року проводить міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених «Діагностика, профілактика та лікування хвороб тварин: проблеми, досягнення, перспективи» (м. Харків, ННЦ «ІЕКВМ»)

Напрями роботи:
1. Класична та молекулярна епізоотологія інфекційних захворювань тварин.
2. Розробка та впровадження ефективних засобів моніторингу, діагностики, специфічної профілактики інфекційних та інвазійних хвороб тварин на основі новітніх біотехнологій. Контроль, стандартизація та сертифікація ветеринарних препаратів.
3. Проблеми незаразної патології сільськогосподарських тварин.
4. Створення та реалізація систем контролю якості і безпеки тваринницької продукції та кормів.


Більш детальна інформація щодо програми проведення конференції буде надана пізніше.

Матеріали наукових статей (правила оформлення додаються) будуть опубліковані у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Ветеринарна медицина» який включено ВАК України до переліку фахових видань. Вартість публікації 15 грн./сторінка.

Друкований (два примірника) та електронний (на дискеті 3,5" або CD-ROM диску) варіант статті просимо надсилати за адресою оргкомітету до 15 січня 2010 року

Малакєєву Андрію Сергійовичу, Вовку Дмитру Володимировичу тел. (057) 707-20-35, 707-20-27 E-mail: inform@vet.kharkov.ua

Оплату за публікацію статей проводити поштовим переказом для Малакєєва Андрія Сергійовича за адресою оргкомітету.

З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса:
Україна, 61023, вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ»
тел. / факс (057) 704-10-90
E-mail: admin@vet.kharkov.ua http://iekvm.kharkov.ua

Скачать на руском языке.