image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

КОНФЕРЕНЦІЇМІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ «МОНІТОРИНГ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТВАРИН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЕПІЗООТОЛОГІЇ, МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ»14.09.2009 - 17.09.2009

     14-18 вересня 2009 р. в м. Феодосія (АР Крим), пройшла міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, прогнозування, діагностика та профілактика інфекційних хвороб тварин із використанням сучасних методів епізоотології, молекулярної біології та біотехнології», організована Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», ТОВ «НДП «Ветеринарна медицина» та ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова АМН України» за підтримки Української академії аграрних наук та Державного комітету ветеринарної медицини України.

     Конференції була присвячена актуальним аспектам класичної та молекулярної епізоотології інфекційних захворювань тварин та прогнозування зооантропонозів, особливо небезпечних і маловивчених хвороб тварин результатам вивчення патогенезу та досліджень молекулярно-біологічних властивостей їх збудників, проблемам біобезпеки у ветеринарній медицині, створенню та застосуванню засобів моніторингу, діагностики та профілактики інфекційних захворювань тварин на основі молекулярно-генетичних методів та сучасних біотехнологій.

     У роботі конференції взяли участь 137 науковців з України, Російської Федерації, Молдови, Таджикистану, Франції, Сербії, Польщі та спеціалістів-практиків.

     З привітальними словами до учасників конференції звернулись академік-секретар відділення ветеринарної медицини УААН, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент УААН М. В. Рубленко, який передав побажання плідної роботи. успіхів та нових звершень учасникам конференції від Президента УААН академіка, Народного депутата України М.В. Зубця, директор Національного ветеринарного дослідницького інституту, доктор ветеринарних наук, професор Тадеуш Віяшка (Республіка Польща), директор департаменту ветеринарної медицини Університету Новий Сад, доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Станко Бобош (Сербія), перший заступник виконавчого директора Українського науково-технолоігчного центру І.В. Литвинов, директор Федерального центру токсикологічної та радіаційної безпеки тварин»-«Всеросійського науково-дослідного ветеринарного інституту», доктора біологічних наук, професор, Іванов А. В., директор Всеросійського інституту експериментальної ветеринарії доктор ветеринарних наук, професор, академік РАСГН та академік УААН М. І. Гулюкін (Російська Федерація).

     З розгорнутою змістовною доповіддю «Емерджентні інфекції та проблеми біобезпеки у ветеринарній медицині» виступив директор ННЦ «ІЕКВМ» доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Б.Т. Стегній. Академік-секретар відділення ветеринарної медицини УААН, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент УААН М. В. Рубленко, своєму виступі висвітлив концептуальні питання щодо формування науково-технічних програм з проблем ветеринарної медицини.

     Проблемам моніторингу, діагностики та боротьби з лейкозом великої рогатої худоби у тому числі з використанням молекулярно-генетичних методів були присвячені виступи доктора ветеринарних наук, професора Я. Кузьмака, (Республіка Польща), професора М. І. Гулюкіна (Російська Федерація).

     Привернули увагу доповіді директора Всеросійського науково-дослідного ветеринарного інституту патології, фармакології і терапії, доктора ветеринарних наук, професора Шабуніна С. В. (Російська Федерація) щодо використання методу ПЛР як засобу моніторингу та діагностики порушення репродуктивної функції у тварин, професора кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи НУБіП У, доктора ветеринарних наук професора, академіка УААН В.О. Бусола з питань екології збудників туберкульозу, професора Іванова А. В., присвячену основам біологічної безпеки в сучасних умовах та начальника відділу мониторингу маловивчених хвороб ФДУ «ВНДІЗТ», доктора біологічних наук професора С.С.Рибакова (Российская Федерация) щодо виділення ізолятів вірусу весняної віремії коропа в Центральному регіоні Росії. Про нові проблеми грипу свиней розповіла керівник лабораторії прикладної екології вірусів Інституту вірусології ім. Д.І.Івановського РАМН, доктор біологічних наук С.С Ямнікова (Російська Федерація), екологічні аспекти сапронозів – професор Волянський Ю. Л. (Україна)

     Всього на пленарних та секційних засіданнях представлено 47 доповідей, відбулось їх активне обговорення, дискусії продовжувались після офіційних заходів конференції.

     Враховуючи виступи учасників конференції та результати їх обговорення, з метою підвищення ефективності наукових досліджень та прискорення практичної реалізації досягнень у галузі ветеринарної медицини була прийнята резолюція, в якій відзначені важливість та своєчасність проведення вищеозначеного форуму. Найбільш актуальними та перспективними напрямами досліджень для ветеринарної медицини визнано науковий супровід систем контролю емерджентних захворювань тварин, в тому числі зооантропонозів, розробка ефективних засобів моніторингу діагностики, профілактики та лікування інфекційних захворювань на основі новітніх біотехнологій, Враховуючи актуальність проблем біобезпеки та біозахисту убуло прийнято рішення наступну конференцію присвятити саме цим питанням.

     У рамках конференції пройшов науково-виробничий семінар «Моніторинг вірусних захворювань сільськогосподарських тварин і птиці, нові методи діагностики хвороб птиці», організований Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, у якому прийняли участь завідувачі вірусологічними відділами та лікарі-вірусологи обласних лабораторій, провідні фахівці Державного комітету ветеринарної медицини України, ДНІЛДВСЕ, а також Державного науково-контрольного інституту біотехнолгії та штамів мікроорганізмів.

     Під час роботи конференції також відбулось засідання Координаційної Ради з наукового співробітництва в галузі ветеринарії країн СНД, основним питанням якого було обговорення проблем біологчної безпеки при виконанні наукових досліджень у ветеринарній медицини та координація дій у цьому напрямку країн-учасників СНД.. У роботі Координаційної ради також прийняли участь спеціалісти Українського науково-технологічного центру, які займаються цими питаннями, а також експерт з біобезпеки апарату прем’єр-міністра Франції доктор Марі-Франсуаз Сарон, яка наголосила на необхідності інтеграції України та інших країн-учасниць СНД у діяльність європейської спільноти щодо запровадження стандартів біологічної безпеки та захисту. Із проблемною доповіддю щодо забезпечення вимог біобезпеки та біозахисту в лабораторній практиці виступив голова Координаційної Ради, директор ННЦ «ІЕКВМ», доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Б. Т. Стегній. В результаті обговорення було прийнято рішення про створення Міжнародної контактної групи експертів по проблемі біобезпеки в ветеринарній медицині, затверджено склад її секретаріату.

     Також голова Координаційної ради висвітлив хід виконання «Програми спільних наукових досліджень в галузі ветеринарної медицини держав-учасниць СНД на період 2006-2010 рр.». У доповіді були відмічені основні етапи роботи Координаційної Ради та аналіз виконання Програми спільних наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини держав-учасниць СНД, підкреслена необхідність прийняття конкретних дієвих заходів щодо проведення спільних досліджень та обміну інформацією на рівні керівництва країн. Про проблеми співробітництва в області ветеринарної медицини держав-учасниць СНД йшлося і у виступі керівника Секретаріату Міжурядової ради зі співробітництва в галузі ветеринарії, заступника начальника відділу Департаменту економічного співробітництва, кандидата економічних наук А.Т. Моргунова. Засідання пройшло плідно, у дружній та конструктивній атмосфері.

Программа конференції (переглянути)