image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

КОНФЕРЕНЦІЇз 26.05.2008 по 29.05.2008

Запрошуємо Вас прийняти участь
у науково-практичній конференції
з міжнародною участю


"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РИБ ТА ІНШИХ ГІДРОБІОНТІВ"


   Основні напрямки роботи:

    1. Епізоотологічний моніторинг захворювань прісноводних і морських риб, розробка нових методів діагностики

    2. Оптимізація біотехнологій вирощування гідробіонтів із забезпеченням ветеринарного благополуччя галузі

    3. Ветеринарно-санітарна експертиза продукції з риби та інших гідробіонтів

    4. Розробка, контроль, реєстрація та впровадження діагностичних, лікувально-профілактичних засобів, преміксів та кормових добавок

    5. Збереження біорозмаїття гідробіонтів природних екосистем в умовах техногенного навантаження

Інформація про наукову конференцію
Информация о научной конференции
Information on Science Conference