ННЦ «ІЕКВМ» — перший в Україні спеціалізований науково-дослідний заклад, створений для вирішення науково-практичних завдань ветеринарного забезпечення тваринництва.

До структури інституту входять 4 відділи, 13 лабораторій, 1 науково-дослідна станція, 5 науково-виробничих центрів, референс-лабораторія з грипу птиці.

ННЦ «ІЕКВМ» здійснює наукові дослідження щодо:

  • Генетичної мінливості, екології та філогеографіі збудників інфекційних хвороб рогатої худоби
  • Впровадження у лабораторну та виробничу практику ветеринарної медицини міжнародних стандартів біологічної безпеки та біозахисту
  • Проведення епізоотологічного моніторингу основних інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин, у тому числі антропозоонозів, прогнозування епізоотичної ситуації та дослідження молекулярних механізмів епізоотичного процесу
  • Дослідження механізму формування імунітету та теоретичне обґрунтування схем корекції імунодефіцитних станів
  • Створення сучасних технологій виробництва та регламентів застосування імунобіологічних препаратів з використанням молекулярно-генетичних методів та нанобіотехнологій
  • Удосконалення ветеринарно-санітарних заходів щодо запобігання та ліквідації інфекційних хвороб спільних для людей і тварин: туберкульозу, бруцельозу, сальмонельозу, лістеріозу, кампілобактеріозу та інших
  • Проведення токсикологічного моніторингу, розробка методичних підходів щодо контролю якості та безпечності кормів і продукції тваринного походження

ННЦ «ІЕКВМ» координує виконання наукових досліджень з питань ветеринарної медицини, які проводять наукові установи НААН, Держпродспоживслужби України та вищі навчальні заклади України аграрного профілю.