image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ОСВІТНЬО-НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


ОНП 211 Ветеринарна медицина


Освітньо-наукові програми 211 Ветеринарна медицина


Освітньо-наукова програма 211 Ветеринарна медицина (2016 рік)

Освітньо-наукова програма 211 Ветеринарна медицина (2019-2020 рр.)

Освітньо-наукова програма 211 Ветеринарна медицина (2020-2021 рр.)

Освітньо-наукова програма 211 Ветеринарна медицина (2021-2022 рр.)

Освітньо-наукова програма 211 Ветеринарна медицина (2022-2023 рр.)

Освітньо-наукова програма 211 Ветеринарна медицина (2023-2024 рр.)

Навчальні плани ОНП 211 Ветеринарна медицина


Навчальний план ОНП 211 Ветеринарна медицина (2022-2023 рр.)

Навчальний план ОНП 211 Ветеринарна медицина (2023-2024 рр.)

Навчальні дисципліни і силабуси


Обов'язкові компоненти


Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки


ОК 1 Філософія

ОК 2 Іноземна мова за науковим професійним спрямуванням

ОК 3 Комп'ютерна обробка інформації

ОК 4 Математичне моделювання та планування експерименту

ОК 5 Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

ОК 6 Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Цикл дисциплін спеціальної (фахової) підготовки


ОК 8 Загальні проблеми ветеринарної медицини

Вибіркові компоненти


ВК 1 Ветеринарна вірусологія, бактеріологія та мікологія

ВК 2 Епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

ВК 3 Ветеринарна токсикологія

ВК 4 Фармакологія та сучасні засади випробування ветеринарних препаратів

ВК 5 Загальна паразитологія та гельмінтологія продуктивних і домашніх тварин

ВК 6 Ектопаразитози та протозоози тварин, птиці та риб

Гарант ОНП 211 Ветеринарна медицина


Музика Денис Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник

Науково-педагогічний склад ОНП 211 Ветеринарна медицина


Богач Микола Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор: ВК 5 Загальна паразитологія та гельмінтологія продуктивних і домашніх тварин

Болотін Віталій Ігорович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник: ОК 5 Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

Варипаєв Олексій Михайлович, кандидат філософських наук, доцент: ОК 1 Філософія

Єлісеєнко Анна Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент: ОК 2 Іноземна мова за науковим професійним спрямуванням

Завгородній Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН: ВК 2 Епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

Зленко Оксана Борисівна, кандидат біологічних наук (PhD) за спеціальністю 03.00.20 – Біотехнологія: ОК 6 Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Коваленко Лариса Володимирівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник: ВК 4 Фармакологія та сучасні засади випробування ветеринарних препаратів

Лиманська Ольга Юріївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник: ОК 3 Комп'ютерна обробка інформації; ОК 4 Математичне моделювання та планування експерименту

Музика Денис Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник: ВК 1 Ветеринарна вірусологія, бактеріологія та мікологія

Палій Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук, професор: ВК 6 Ектопаразитози та протозоози тварин, птиці та риб

Стегній Борис Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України: ОК 8 Загальні проблеми ветеринарної медицини

Ярошенко Маргарита Олегівна, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник: ВК 3 Ветеринарна токсикологія