image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ


Анкетування стейкхолдерів і работодавців


Анкета визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів та вивчення ставлення роботодавців до програм підготовки спеціалістів в ННЦ "ІЕКВМ"

Результати анкетування стейкхолдерів стосовно якості програм підготовки спеціалістів в ННЦ "ІЕКВМ" ОНП 211 Ветеринарна медицина (2022 рік)

Результати анкетування стейкхолдерів стосовно якості програм підготовки спеціалістів в ННЦ "ІЕКВМ" ОНП 211 Ветеринарна медицина (2023 рік)

Анкетування здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії


Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії в ННЦ "ІЕКВМ"

Результати анкетування здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії (2022 рік)

Результати анкетування здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії (2023 рік)

Відповідність тем наукових робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» науковим інтересам їх наукових керівників


Відповідність тем наукових робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» науковим інтересам їх наукових керівників