image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ


Добірка безкоштовних онлайн ресурсів для перевірки матеріалів на плагіат


http://www.plagtracker.com

http://www.scanmyessay.com

http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php

http://plagiarismdetector.net

http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc

http://www.duplichecker.com

http://www.paperrater.com

http://plagiarisma.net

http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php

http://www.plagium.com

Онлайн-бібліотеки


Google Scholar – пошук наукових статей різними мовами

Questia - Електронна бібліотека

ScienceDirect - Повнотекстова база даних, яка містить 25%  усіх світових наукових публікацій

Microsoft Academic Search – Пошуковий ресурс наукових статей у стадії beta-тестування

ScienceResearch.com – пошук по журналах найбільших наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis и др.) та по відкритим базам даних (CiteSeerX, Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog

Science.gov и ScientificNews)

World Public Library Association — велика онлайн бібліотека електронних книг

openlibrary.org –  великий каталог книг, які були опубліковані коли-небудь

UNESDOC — база даних ЮНЕСКО (ООН) – містить 120 тисяч документів на шести офіційних мовах ООН, що охоплюють усі області компетенції ЮНЕСКО, починаючи з 1945 року

ScienсуCommons – пошук статей у 1000 репозитаріїв

OverDrive – велика бібліотека