image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ


Положення про академічну доброчесність в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про запобігання академічному плагіату в ННЦ "ІЕКВМ"

Кодекс академічної доброчесності ННЦ "ІЕКВМ"

Етичний кодекс ННЦ "ІЕКВМ"

Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником в ННЦ "ІЕКВМ"