image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

АДМІНІСТРАЦІЯСТЕГНІЙ Борис Тимофійович
Директор ННЦ «ІЕКВМ», доктор ветеринарних наук, професор,
академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України
тел./факс: (057) 704-10-90, (057) 707-20-53, (057) 707-20-44
E-mail: admin@vet.kharkov.ua; nsc.iecvm.kharkov@gmail.com; Boris.Stegniy@gmail.com
ЗАВГОРОДНІЙ Андрій Іванович
Заступник директора з наукової роботи, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
тел: (057) 707-20-39, (057) 707-20-28
E-mail: andrii.a.zavgorodnii@gmail.com
ДУНАЄВ Юрій Костянтинович
Заступник директора з науково-інноваційної роботи, економіки,
маркетингу та загальних питань, кандидат ветеринарних наук
тел.: (057) 707-20-10
E-mail: dunaev2975@gmail.com
МУЗИКА Денис Васильович
Заступник директора з міжнародного співробітництва,
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
тел.: (057) 707-20-18
E-mail: dmuzyka77@gmail.com
КОВАЛЕНКО Лариса Володимирівна
Учений секретар, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
тел.: (057) 707-20-27
E-mail: science.iecvm@gmail.com