image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА БРУЦЕЛЬОЗУЗавідувач відділу:
ЗАВГОРОДНІЙ Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН України
тел.: (057) 707-20-39, (057) 707-20-40

ЛАБОРАТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУЗавідувач лабораторії:
БІЛУШКО Віктор Валерійович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник
тел.: (057) 707-20-39
E-mail:bw.pochta@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

Лабораторія акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 щодо визначення наявності та видової належності культур мікобактерій; виявлення збудника паратуберкульозу; детекції антитіл до збудника паратуберкульозу; проведення симультанної алергічної проби при діагностиці туберкульозу великої рогатої худоби; визначення бактерицидної дії дезінфектантів шляхом безпосереднього контакту з M. fortuitum та M. bovis із застосуванням тест-об’єктів та проведенням біопроби.Референс-експертиза: туберкульоз ВРХ, туберкульоз свиней та туберкульоз птиці, паратуберкульоз (епізоотологія, діагностика, профілактика).

На базі лабораторії функціонує Науково-виробничий центр з профілактики та боротьби з туберкульозом

Практичні послуги:

НАЙВАЖЛИВІШІ ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕНІ В ПРАКТИКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ:

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ:

На договірній основі лабораторія надає підприємствам комплексну науково-консультативну допомогу з визначення епізоотичної ситуації щодо туберкульозу ВРХ; з’ясування причин виникнення неспецифічних реакцій на туберкулін; встановлення видової належності культур мікобактерій, які персистують або циркулюють у господарствах України серед поголів’я тварин; консультативні послуги щодо розроблення планів заходів з профілактики та оздоровлення господарств від туберкульозної інфекції; виготовлення дезпрепаратів для проведення різних видів дезінфекції, комплексна діагностика туберкульозу тварин і птиці, паратуберкульозу; виготовлення живильного середовища для культивування мікобактерій.


ЛАБОРАТОРІЯ ВИВЧЕННЯ БРУЦЕЛЬОЗУЗавідувач лабораторії:
БОЛОТІН Віталій Ігорович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник
тел.: (057) 707-20-11
E-mail:vbolotin@hotmail.de

Лабораторія вивчення бруцельозу була заснована в 1928 р. Упродовж всього періоду функціонування основним напрямком роботи лабораторії було проведення епізоотологічного моніторингу, розробка та впровадження засобів діагностики та заходів профілактики і контролювання бруцельозу тварин в Україні. За активної участі співробітників лабораторії була розроблена та впроваджена система боротьби з бруцельозом, що зробило можливим оздоровлення тваринництва та забезпечення стабільного благополуччя щодо цієї небезпечної хвороби на території України.

Співробітниками лабораторії були розроблені основні нормативні та методичні документи, які використовуються фахівцями Держпродспоживслужби України в системі протиепізоотичних заходів щодо бруцельозу тварин. Колективом лабораторії розроблено та впроваджено у виробництво широкий перелік засобів для діагностики та профілактики бруцельозу, інфекційного епідидиміту баранів, а також хвороб, від яких необхідно диференціювати бруцельоз, а саме – ієрсиніозу, кампілобактеріозу та хламідіозу тварин.Напрями наукових досліджень:


Області експертизи: епізоотологічне обстеження, бактеріологічні та серологічні дослідження (бруцельоз, інфекційний епідидиміт баранів, ієрсиніоз, кампілобактеріоз, хламідіоз, лістеріоз).

Основні розробки лабораторії вивчення бруцельозу

Діагностичні засоби:

Засоби специфічної профілактики


Лабораторія має дозвіл на роботу зі збудниками інфекційних хвороб другої групи патогенності та акредитована за стандартами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (сфери акредитації: серологічні діагностика – визначення антитіл до збудників бруцельозу, інфекційного епідидиміту баранів, хламідіозів, кампілобактеріозу та ієрсиніозу тварин; бактеріологічні дослідження: ізолювання культур мікроорганізмів та визначення чутливості до антибіотиків). Співробітники лабораторії приймають участь у щорічних профтестуваннях з бруцельозу та хламідіозу тварин, організованих референс-лабораторіями Міжнародного епізоотичного бюро.