image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Вибори директора ННЦ "ІЕКВМ" відбудуться 06.08.2018 року о 13-00 за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, 83


Передвиборча програма кандидата на посаду директора Національного наукового центру
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН
Стегнія Бориса Тимофійовича.Програма розкриває моє бачення подальшого розвитку ННЦ «ІЕКВМ».
Її реалізація, безумовно, неможлива без участі всіх співробітників Інституту. Я сподіваюсь на вашу підтримку, на те, що ми разом будемо розвивати Інститут, підвищувати його авторитет в Україні і за її межами.


Основною метою своєї передвиборчої Програми вважаю презентацію власного бачення базових принципів функціонування, стратегічних напрямів розвитку державної установи та комплексу заходів необхідних для виконання основних завдань в умовах, що визначаються реаліями сьогодення.

Сутність стратегії і основних положень моєї передвиборчої програми полягає в забезпеченні подальшого розвитку ННЦ «ІЕКВМ» з урахуванням аналізу його діяльності, здобутків, невикористаних резервів, а також з оцінки реального стану фінансування установи. Програма містить наступні положення , які є виключно пріоритетними і охоплюють головні напрями розвитку інституту.


У сфері наукової діяльності:

— Стратегічна мета Інституту на найближчу перспективу - забезпечити у сфері наукової діяльності виконання на високому науково-методичному рівні фундаментальних наукових досліджень та створення прикладних, інноваційних науково-технічних розробок, спрямованих на забезпечення епізоотичної, біологічної та продовольчої безпеки держави, отримання безпечної тваринницької продукції високої якості.
— Щодо виконання прикладних і пошукових досліджень - забезпечити розробку вітчизняних, конкурентоздатних, імпортозаміщуючих засобів моніторингу, діагностики, профілактики і лікування тварин.
— Забезпечити успішне виконання установою ролі Національного Наукового центру, головної наукової установи в галузі ветеринарної науки, координаційно-методичного центру «Ветеринарна медицина».
— Забезпечити функціонування 4-х об’єктів , що мають статус Національного надбання відповідними Постановами Уряду України.
— Організувати ефективну роботу Вченої Ради, науково-методичних комісій, науково-теоретичних та методологічних семінарів, з метою підвищення науково-методичного рівня та ефективності наукових досліджень.
— Продовжувати практику проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій спільно з Держпродспоживслужбою України з найбільш актуальних пріоритетних проблем ветеринарної медицини.
— Сприяти підвищенню ефективності роботи Ради молодих вчених.
— Сприяти розвитку наукових ініціатив, заохочувати науковців володінням іноземними мовами.
— Створити умови для самореалізації талановитих молодих вчених.

У сфері кадрової та соціально-економічної діяльності:

—Головним завданням вважаю збереження штатної чисельності Інституту, збереження наукового кадрового потенціалу та забезпечення роботи Інституту в режимі повного робочого тижня.
— Сприяти омолодженню наукових кадрів, як науковців так і керівників наукових підрозділів. Зокрема, збільшенню в структурі штатної чисельності кількості науковців, в першу чергу з науковим ступенем;
— Створити належні умови для захисту в найближчі 2-3 роки співробітниками Інституту 5-7 докторських та 12-15 кандидатських дисертацій;
— Забезпечити стажування та професійне тестування науковців у провідних зарубіжних наукових центрах, референс-лабораторіях МЕБ, ЕС, ФАО;
— Виходячи із потреби постійного оновлення та поліпшення наукового кадрового потенціалу інституту, забезпечити ефективну підготовку кадрів через навчання в докторантурі та аспірантурі, в т.ч. за новими спеціальностями.
— Здійснювати формування тематики дисертаційних робіт аспірантів, докторантів виключно до відповідних пріоритетних завдань державних науково-технічних програм;
— Забезпечити ефективне наукове керівництво докторантами та аспірантами вченими, вищої кваліфікації, в т.ч. які очолюють відповідні наукові школи;
— Забезпечити працевлаштування випускників аспірантури та докторантури;
— Забезпечити успішне функціонування Спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій;
— Сприяти відкриттю Спеціалізованих Вчених Рад за новими спеціальностями – «Біотехнологія. Генетика», «Токсикологія, безпечність та якість с/г продукції»;
— Забезпечити зростання рівня надходжень до спец. фонду із розрахунку 80 коп. на 1 грн. бюджетного фінансування.

У сфері покращення матеріально-технічної бази Інституту.

Одним із пріоритетів подальшого розвитку Інституту вбачаю подальше оновлення матеріально-технічної бази за рахунок суттєвого покращення результативності науково-інноваційної діяльності та залучення до виконання наукових проектів за міжнародними грантами. Зокрема:

— Сприяти подальшому проведенню реконструкції і технічного переоснащення відповідно до міжнародних вимог біобезпеки і біозахисту рівня BSL-3 в лабораторіях :вивчення бруцельозу, туберкульозу, відділі по вивченню хвороб птиці, відділі молекулярної діагностики. В інших наукових підрозділах, де проводяться дослідження з використанням патогенів, сприяти забезпеченню вимог біобезпеки і біозахисту на рівні BSL-2+, з обов’язковим оснащенням системою приточно-витяжної вентиляції, яка забезпечує негативний тиск у лабораторних приміщеннях і стерилізацію повітря;
— Забезпечити технічне переобладнання, в.т.ч. за рахунок придбання унікального наукового обладнання відділу токсикології, безпеки та якості с-г. продукції;
— Сприяти створенню за погодженням з Держпродспоживслужбою України національних референс- лабораторій з вивчення туберкульозу, з вивчення грипу і хвороби Н’юкасла, вивчення лейкозу, бруцельозу, токсикологічного моніторингу, молекулярної діагностики та контролю якості генетичних ресурсів;
— Створити в Інституті можливості щодо централізованого використання унікального багатовартістного наукового обладнання;
— Забезпечити щорічне підтвердження статусу акредитації Інституту за міжнародним стандартом ISO-17025;
— Провести технічне удосконалення доступу в Internet комп’ютерної мережі Інституту, сприяти оновленню сучасними комп’ютерами, створення можливостей для роботи в режимі он-лайн;
— Сприяти проведенню капітального ремонту даху будівлі головного корпусу;
— Забезпечити проведення ремонтних робіт в актовій залі і окремих приміщеннях структурних підрозділів Інституту;
— Розробити план заходів із енергозбереження приміщень Інституту, в т.ч. завершити заміну старих вікон на металево-пластикові;
— Забезпечити ефективну роботу віварію Інституту у відповідності до сучасних вимог.

Щодо удосконалення науково-інноваційної діяльності

Подальший розвиток Інституту на сьогодні можливий лише за рахунок успішної комерціалізації наукової і науковоємної продукції, для цього вбачаю за необхідне:

— Забезпечити розробку , апробацію і впровадження в практику конкурентоздатних, імпортозаміщуючих засобів захисту тварин, технологічних регламентів, методичних рекомендацій;
— Забезпечити належну і своєчасну реєстрацію прав на об’єкти інтелектуальної власності шляхом патентування, проведенням державної реєстрації та валідації інноваційних розробок;
— Удосконалити маркетингову діяльність, провайдинг інновацій і консалтинг послуг;
— Забезпечити розширення кола споживачів інноваційних розробок Інституту шляхом заключення госп. договорів, ліцензійних угод, договорів-роялті, тощо:
— Удосконалити форми рекламно-інформаційного забезпечення інноваційних розробок;
— Покращити співпрацю з дослідними господарствами НААН щодо апробації та впровадження інноваційних розробок Інституту. Організувати проведення науково-практичних семінарів із зооветспеціалістами дослідних господарств;
— Покращити співпрацю з Держпродспоживслужбою України, Управліннями Держпродспоживслужби в областях, щодо впровадження інноваційних розробок та надання науково-консультативних послуг, в т.ч. шляхом проведення науково-практичних семінарів, виставок, симпозіумів та круглих столів;
— Забезпечити зростання рівня надходжень до спец. фонду Інституту 8 млн. грн. із розрахунку 80 коп. на 1 грн. бюджетного фінансування;
— З метою покращення результативності інноваційної діяльності покращити кадрове забезпечення відділу маркетингу, провайдингу інновацій, патентно-ліцензійної роботи та інформаційного забезпечення;
— Постійно поновлювати сайт Інституту і сайти наукових підрозділів інформацією про напрями діяльності установи та надання інноваційних наукових послуг (на українській та англійській мовах);

У сфері покращення координаційно-методичної і видавничої діяльності:

— Удосконалити роботу координаційно-методичної Ради науково-методичного центру «Ветеринарна медицина»;
— Забезпечити координацію і результативність виконання Державної НТП НААН №38 та галузевої наукової програми «Науковий супровід ветеринарного забезпечення тваринництва в контексті реалізації стратегії МЕБ, ВООЗ та ФАО «Єдине здоров’я»;
— Забезпечити регулярне видання і підвищити рейтинг міжвідомчого науково-тематичного збірника «Ветеринарна медицина»;
— Прискорити роботу щодо включення англомовного наукового журналу «Journal of Veterinary medicine, Biotechnology and Biosafety» до міжнародної науково-метричної бази «Scopus»;
— Активізувати мотивації науковців Інституту щодо публікації статей в зарубіжних рейтингових наукових виданнях, що входять до науково- метричні бази «Scopus» та Scolar, покращити індекс цитування наукових робіт (індекс Хірша);
— Сприяти участі науковців в міжнародних наукових конференціях, симпозіумах за кордоном;

Щодо покращення міжнародного співробітництва

Міжнародна співпраця передбачає перш за все підвищення ефективності наукової діяльності установи за рахунок впровадження передового світового досвіду, можливості участі у виконанні наукових проектів за міжнародними грантами та стажування науковців у зарубіжних наукових установах ветеринарного профілю. Для цього необхідно:

— Розширити діяльність Інституту щодо участі у виконанні наукових проектів за міжнародними грантами з проблем емерджентних інфекційних захворювань тварин, а також безпеки та якості продукції АПК;
— Започаткувати участь Інституту у міжнародних наукових проектах за програмою ЕС «Горизонт 2020», у рамках Ініціативи Глобальне Партнерство Великої Сімки, проектах по лінії ФАО та ОБСЕ;
— Сприяти участі науковців в міжнародних конференціях, сімпозиумах, проходженню стажування у провідних наукових центрах ветеринарного профілю США, Канади, Великобританії, Італії, Швейцарії, Іспанії, Польщі та Німеччини;
— Збільшити кількість наукових статей Інституту за відповідними напрямками у виданнях науково-метричної бази Scopus, а також підвищити їх наукову та рекламно-інформаційну складові;
— Прийняти активну участь у організації і проведенні Українсько-Швейцарського міжнародного сімпозіуму з проблем хламідіозу (2-4 жовтня цього року);
— Сприяти збільшенню придбання наукового обладнання та розхідних матеріалів у рамках міжнародної діяльності, що значно покращить матеріально-технічне забезпечення науково-інноваційної діяльності Інституту.

Щодо покращення співробітництва з науковими установами НАН України, НАМН, установами Мінагрополітики та Вищими навчальними закладами.

З метою більш ефективного використання інтелектуального потенціалу Інституту та забезпечення високої результативності пріоритетних наукових досліджень, в т.ч. її інноваційної складової передбачити:

— Покращення подальшої співпраці у форматі двусторонніх угод про науково- технічне співробітництво щодо виконання спільних НДР з науковими установами НАН України:
Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна, Інститутом кріобіології і кріомедицини.

Науковими установами НАМН:

Інститутом епідеміології і інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського, Інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського, Інститутом мікробіології , імунології ім. Мечнікова, Протичумним інститутом МОЗ України.
— З факультетами ветеринарної медицини вищих навчальних закладів МОН України: Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Харківською Державною зооветеринарною Академією, Університетом ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Луганським аграрним університетом, Національним технічним Університетом сільського господарства ім. Петра Василенка.
Співробітництво з вищезазначеними навчальними закладами передбачає виконання спільних наукових досліджень у рамках виконання Галузевої НТП , координатором якої є ННЦ «ІЕКВМ»
— ННЦ «ІЕКВМ» у 2016 році отримав ліцензію МОН України на здійснення освітньої діяльності за трьома спеціальностями та 7-ма спеціалізаціями, що потребує налагодження зв’язків з ВНЗ за цими напрямками діяльності.
Заслуговують на увагу також слідуючі вектори співпраці з ВНЗ:
— Створення спільних філій профільних кафедр з ХДЗВА, Луганським національним аграрним університетом, з метою виконання студентами дипломних проектів, проходження учбової практики студентами, виявлення талановитої молоді з числа випускників з наступним їх залученням для подальшого навчання в аспірантурі, або влаштування на роботу до Інституту;
— Започаткувати долучення науковців Інституту до виконання спільних наукових проектів МОН України з ВНЗ за системою «Наука в Університетах»;
— Сприяти залученню до викладацької діяльності у ВНЗ докторів наук Інституту;
— Налагодити також творчу співпрацю з науковими установами Мінагрополітики України:
Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Державним контрольним інститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів, Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Співпраця з вищезазначеними установами буде сприяти суттєвому покращенню результативності науково-інноваційної діяльності Інституту, в т.ч. проведенню апробації, Державніої регістрації завершених наукових розробок і їх подальше впровадження в практику ветеринарної медицини.


За умови обрання директором Інституту вважаю своїм моральним обов’язком здійснювати ефективне керівництво установою та забезпечити реалізацію наведеної вище Програми.

Б.Т. Стегній