image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ ПАРАЗИТОЛОГІЇ, АРАХНОЕНТОМОЛОГІЇ ТА ІХТІОПАТОЛОГІЇЗавідувач лабораторії:
ЄВТУШЕНКО Андрій Володимирович, кандидат ветеринарних наук,
тел. (057) 707-20-47
тел. (057) 707-20-41
тел. (057) 707-20-15
aevt@list.ru

   Напрями наукових досліджень:
 - розробка наукових основ та методології моніторингу інфекційних та інвазійних захворювань гідробіонтів в умовах морських та внутрішніх водойм України;
 – вивчення біологічних особливостей та мінливості збудників основних інфекційних і паразитарних захворювань прісноводних і морських риб;
 – наукове обґрунтування показників системи контролю якості та екологічної безпеки продукції з риби та інших гідробіонтів;


 – вивчення екології збудників у сучасних умовах трансформації водойм під впливом антропопресії;
 – створення кадастру осередків гельмінтозоонозних захворювань, фактором передачі яких є риба;
 – розробка і впровадження нових методів діагностики інфекційних та інвазійних захворювань риб;


 – розробка, апробація та впровадження у виробництво нових екологічно-безпечних засобів захисту риб;
 – визначення впливу біологічного забруднення на стан біорозмаїття.    – вивчення біологічних взаємовідносин між ектопаразитарними та кровосисними членистоногими, їх живителями та збудниками трансмісивних хвороб епізоотичний моніторинг основних ектопаразитарних захворювань сільськогосподарських, свійських тварин і птиці;
   – вивчення поширення та екогеографії трансмісивних та векторних захворювань сільськогосподарських тварин;
   – вивчення впливу природних та антропогенних факторів на структуру і динаміку популяцій кровосисних членистоногих;
   – вивчення системного впливу членистоногих на організм сільськогосподарських і свійських тварин;
   – вивчення та оцінка епізоотичної ситуації, проведення моніторингу щодо паразитарних захворювань свиней, кролів, хутрових звірів в агропромислових і фермерських господарствах України;
   – вивчення особливостей структури біогеоценозів та їх змін під впливом господарчої діяльності людини на прикладі членистоногих.

Області експертизи:Вірусологія, мікробіологія, паразитологія, гідробіологія, гідроекологія. Протозоологія (еймеріози, неоспороз, криптоспоридіоз, балантидіоз, гістомоноз), гельмінтологія (фасціольоз, парамфістомоз, дикроцеліоз, стронгілятози органів дихання і травного каналу, сетаріоз жуйних тварин, аскароз, трихуроз, езофагостомоз свиней, ехінококоз тварин, аскаридіоз, капіляріоз, амідостомоз птиці та інші). Арахноентомологія (естроз, вольфартіоз, гіподермоз, демодекоз та інші ектопаразитарні захворювання).